FELADAT >> 13. Olvassa el „Az állapotformulák” című részt.

AZ ÁLLAPOTFORMULÁK

Itt vannak az állapotok formulái, a felfelé való haladás sorrendjében:

A Nemlétezés állapota
(Új poszt formula)

Mindenki, aki frissen lett kinevezve egy posztra, Nemlétezésben kezd, akár új kinevezés, akár előléptetés, akár lefokozás révén került oda.

Többnyire abban a tévhitben él, hogy most ő „A _______” (új posztnév). Hatalom állapotban próbál indítani, mivel általában nagyon is tudatában van új státusának, vagy akár egy korábbi státusnak. Ám valójában ő az egyetlen, aki ennek tudatában van. Egyáltalán nincs tudatában senki más annak – kivéve talán a személyzetist –, hogy ő ebben az új státusban van.

Ezért úgy kezd, hogy Nemlétezésben van. És ha nem a Nemlétezés formulával indít mint útmutatóval, akkor helytelen állapotot használ, és mindenféle bajba fog kerülni.

Nemlétezés formula

A Nemlétezés formula a következő:

    1.    Találjon egy kommunikációs vonalat.

    2.    Tegye magát ismertté.

    3.    Derítse ki, hogy mi szükséges vagy kívánatos.

    4.    Tegye, termelje és/vagy nyújtsa azt.

Egy frissen kinevezett személy, aki jól menő tevékenységet vesz át, gyakran véli úgy, hogy azáltal kellene magát ismertté tennie, hogy mindent megváltoztat, jóllehet a) nem eléggé ismert ahhoz, hogy ezt megtegye, és b) egyelőre halvány fogalma sincs arról, hogy mi szükséges vagy kívánatos. És így nagy felfordulást okoz.

A személy egy új munkát vagy tevékenységet Nemlétezés állapotban kezd el.

Néha feltételezi, hogy tudja, mi szükséges vagy kívánatos, holott az csak az ő rögeszméje, csak az ő elképzelése, és egyáltalán nem igaz – így kudarcot vall a munkájában.

Néha nem veszi magának a fáradságot, hogy kiderítse, igazából mi szükséges vagy kívánatos, és egyszerűen csak feltételezi azt, vagy azt hiszi, hogy tudja, pedig valójában nem tudja. Hamarosan „sikertelenné” válik.

Olykor egy frissen kinevezett személy annyira „odavan a státusért”, illetve olyan bizonytalan vagy olyan félénk, hogy még ha a főnöke vagy a beosztottai meg is keresik, és tudomására is hozzák, hogy mi szükséges vagy kívánatos, ő még arra sem képes, hogy nyugtázza, vagy egyszerűen nem nyugtázza, és tényleg mindörökre Nemlétezésbe kerül.

Néha úgy találja, hogy amiről azt mondják neki, hogy szükséges vagy kívánatos, az újraértékelésre vagy további vizsgálatra szorul. Így mindig az a legbiztonságosabb a számára, ha ő maga végez vizsgálatot, és amikor saját, szilárd realitást szerez arról, hogy mi szükséges vagy kívánatos, akkor annak alapján működik.

Ha a formulát intelligensen alkalmazza, a személy számíthat rá, hogy eljut a mellőzés zónájába, ahol mások még mindig végzik az ő munkáját, hogy betöltsék az űrt, amelyet az elődje esetleg maga után hagyott. Ez Veszély állapot – viszont ez jön közvetlenül a Nemlétezés felett a skálán. Ha megvédi a munkáját, és elvégzi a munkáját, és alkalmazza a Veszély formulát, akkor át fog jutni rajta.

Ekkor arra számíthat, hogy Válság állapotban találja magát. Ebben az állapotban a Válság formulát kell követnie a posztján, és azon is át fog jutni.

Most már arra számíthat, hogy Normál működésben lesz, és ha követi ennek a formuláját, akkor elér a Bőséghez. És ha ezt a formulát is követi, akkor Hatalomba jut. És ha alkalmazza a Hatalom formulát, akkor Hatalomban is fog maradni.

Tehát valaki azzal, hogy elkezd az új beosztásában dolgozni, még messze van a Hatalomtól, és ha onnan, ahol kezdetben valójában van, nem megy felfelé a skálán, akkor természetesen kudarcot vall.

Ez érvényes csoportokra, szervezetekre, országokra, valamint egyénekre is.

Érvényes arra is, amikor valaki kudarcot vall a munkájában. Újból Nemlétezéssel kell indulnia, és ugyanígy fog felfejlődni, állapotról állapotra.

A legtöbb posztkudarcot az okozza, hogy az illető elmulasztja követni az állapotokat, és felismerni őket, valamint alkalmazni annak az állapotnak a formuláját, amelyben van, amikor benne van, továbbá abbahagyni az alkalmazását, amikor már kikerült belőle, és egy másikban van.

Ez a titka egy poszt betöltésének, és annak, hogy valaki sikeres legyen egy állásban vagy az életben.

A Nemlétezés formula kibővítve

Sokan helytelenül alkalmazzák az Új poszt Nemlétezés formulát vagy a statok szerinti Nemlétezés formulát, és aztán csodálkoznak, hogy miért tűnik úgy, hogy továbbra is bajban vannak.

Az ügyvezetők néha eltűnődnek, hogy bizonyos munkatársak miért tűnnek mindig képtelennek arra, hogy bármit is jól csináljanak, aztán elkeseredésükben végül az egész területet maguk kezelik.

A válasz az, hogy helytelenül alkalmazzák és nem igazán csinálják a Nemlétezés formulát a poszton.

A tapasztalat azt mutatja, hogy még tapasztalt ügyvezetők és munkatársak között is vannak olyanok, akik valójában soha nem kerültek ki a Nemlétezésből. És ahol a szervezet egyáltalán működik, ott egy vagy két kulcsfontosságú felettes hordozza a vállán.

A „találj egy kommunikációs vonalat” kifejezést túlságosan sokan szűkítik le arra, hogy megkeresik valakinek a bemenő kosarát, és ott hagynak egy üzenetet, amelyben megkérdezik, hogy mi „szükséges és kívánatos”. Ez nem igazán egy kommunikációs vonal megtalálása.

Az egyénnek bármely poszt ellátásához információkkal kell rendelkeznie, és információkat kell szolgáltatnia. Ha ez nem történik meg, akkor a személy azon kapja magát, hogy olyan projekteket csinál, amelyeket visszautasítanak, olyan projekteket, amelyeket újra kell csinálni, a cselekedeteit korlátozzák, és azon kapja magát, hogy lefelé süllyed az állapotokon. Megromlik a viszonya a feletteseivel, mivel nem szerzi meg és nem szolgáltatja az arra vonatkozó létfontosságú információkat, hogy mi folyik.

Minden munkatársnak – akár új a posztján, akár nem – kötelessége összegyűjteni azokat a kommunikációs vonalakat, amelyek a posztjához tartoznak; kideríteni, kinek van szüksége tőle létfontosságú információkra, és azokat a vonalakat betenni, betenni, betenni – mindezt állandó tevékenységként.

Ha a személy elmulasztja pontosan ezt tenni, soha nem jön ki a Nemlétezésből. Még a Veszélynél sem tart, mivel senki sincs tudatában annak, hogy egyáltalán mellőzi őt. Más szóval, amikor egy munkatárs nem teszi meg ezeket a lépéseket, akkor a szervezet szemében ő egyszerűen egy nulla.

Az általa kiadott utasításoknak általában az lesz a sorsa, hogy eltörlik őket, amikor egy felettes felfedezi őket, mivel nem reálisak. Joe már intézi. Felrúgta Bill ütemtervét. A Pénzügy üvölt: „Mi ez a költséges pazarlás?!”

Nemsokára, ha a munkatársak azt hallják, hogy valami X. Y. utasítása, figyelembe se veszik.

Egy ilyen személy fényes reményeiből végül általában annyi marad, hogy reméli, képes lesz áthelyeztetni magát; minél előbb, annál jobb. Mindenki ellene van.

De valójában mi is történt?

Soha nem alkalmazta igazán a Nemlétezés formulát, és így Nemlétezésben maradt. A tevékenységei nem összehangoltak a többiekével, mivel nincsenek meg a vonalai arra, hogy információkat adjon vagy kapjon.

Valójában és ténylegesen ugyanannyira nem másnak a feladata az, hogy összegyűjtse számára a kommunikációs vonalait, mint amennyire az sem mások feladata, hogy levegőt vegyenek helyette. Egy szervezet belégzése és kilégzése a létfontosságú információk és részecskék adása és kapása.

Bárkinek, aki láthatóan Nemlétezésben vagy annál rosszabb állapotban találja magát, gyorsan körbe kellene szaladnia, és meg kellene találnia azokat a kommunikációs vonalakat, amelyek érintik a tevékenységét és a posztját, és ragaszkodnia kellene hozzá, hogy rátegyék őt ezekre a vonalakra.

Az ilyen személynek, munkatársnak vagy ügyvezetőnek le kell írnia, hogy milyen információkra van szüksége ahhoz, hogy kezelni tudja a posztját, és másoknak milyen információkra van szükségük tőle ahhoz, hogy végezzék a munkájukat.

És aztán úgy kell megszerveznie a kommvonalakat, hogy ő az azokon a vonalakon működő titkároktól infót kapó címzett legyen.

A felettes ügyvezetőknek, például az osztályvezetőknek vagy a szervezet vezetőinek felelősségük a munkatársak tájékoztatása. Általában azonban biztonsági problémákkal is szembe találják magukat, azonkívül szeretnének jó színben feltűnni. Az adataik pedig az egész osztályra vagy szervezetre vonatkozó általános adatok. Persze vannak bennük olyan konkrétumok, mint „Mrs. Zikes 14.00-kor érkezik”, vagy „a telefontársaság képviselője azt mondja, hogy ma 12.00-ig be kell fizetnünk a számlát, különben nem lesz telefonunk”.

Nagy felfordulás és az ügyvezetők túlterhelése következik be ott, ahol a munkatársak zöme elmulasztott rákerülni a fontos kommunikációs vonalakra, és elmulasztotta ezek áramlását fenntartani. Ne kérdezze, hogy miért vannak lenn a statisztikák, ha a munkatársai 90 százaléka Nemlétezésben vagy annál rosszabb állapotban van! Egyszerűen azért, mert igazából soha nem találtak egyetlen kommunikációs vonalat sem.

Így tehát a Kibővített Nemlétezés formula a következő:

    1.    Találjon meg minden kommunikációs vonalat, amelyre a feladataival és felszereléseivel kapcsolatos információk adásához és kapásához szüksége lesz, és mindre kerüljön rá.

    2.    Tegye ismertté magát a posztja nevével és feladataival együtt minden olyan terminál (személy) számára, akire szüksége lesz ahhoz, hogy információkat kapjon és adatokat adjon.

    3.    Derítse ki a feletteseitől, a munkatársaitól és a közönségből mindenkitől, akivel a feladatai végzése során esetleg kapcsolatba kell kerülnie, hogy külön-külön mi szükséges és kívánatos a számukra.

    4.    Tegye, termelje és nyújtsa azt, amit külön-külön szükségesnek és kívánatosnak tartanak, és összhangban van az irányelvekkel.

    5.    Tartsa fenn a meglévő kommunikációs vonalait, és rendszeresen bővítse őket, hogy további olyan információkat kapjon, amelyekről most úgy találja, hogy szüksége van rájuk.

    6.    Tartsa fenn az originációs vonalait, hogy másokat tájékoztasson arról, hogy pontosan mit is csinál, de csak azokat, akiknek ténylegesen szükségük van az információra.

    7.    Tegye simábbá és hatékonyabbá, amit tesz, termel és nyújt, hogy pontosabban megfeleljen annak, ami valóban szükséges és kívánatos.

    8.    Miközben teljes információkat ad és kap a termékeire vonatkozóan, rendszeresen csináljon, termeljen és nyújtson nagymértékben jobbá tett terméket a beosztásában.

Garantálhatom, hogy ha ezt megteszi – és az információit tömören írja le, hogy gyorsan fel lehessen őket fogni, és az adatokat olyan formában kapja meg, hogy az nem torlaszolja el a saját vonalait –, akkor tényleg elindul majd felfelé az állapotokon, és ha eljön az ideje, Hatalomba jut.

A Veszély állapota

Veszély állapotot általában akkor jelölnek ki, amikor:

    1.    Egy Válság állapot túlságosan hosszú ideje tart.

    2.    Egy statisztika nagyon meredeken lezuhan.

    3.    Egy felettes ügyvezető hirtelen azon kapja magát, hogy ő viseli a tevékenység vezetőjének kalapját, mivel a tevékenység bajban van.

Mellőzés = a helyes terminál (személy vagy beosztás) átlépése az utasítási láncban.

Ha Veszély állapotot jelentünk be, akkor természetesen el kell végeznünk azt a munkát, ami a veszélyes helyzet kezeléséhez szükséges.

Ez fordítva is igaz. Ha elkezdjük mellőzéses alapon valaki más munkáját végezni, akkor természetesen tudtunkon kívül is Veszély állapotot idézünk elő. Miért? Mert semmivé tesszük azokat az embereket, akiknek a munkát kellene végezniük.

Továbbá, ha mellőzéses alapon minduntalan elvégezzük mások munkáját, akkor természetesen megörököljük az összes munkát. Ez a válasz az agyonhajszolt ügyvezető problémájára. Mellőz másokat. Ez ennyire egyszerű. Ha az ügyvezető minduntalan mellőz, akkor agyon fogja hajszolni magát.

A Nemlétezés állapota is be fog következni.

Tehát minél inkább mellőz egy ügyvezető, annál keményebben dolgozik. Minél keményebben dolgozik mellőzéses alapon, annál inkább el fog tűnni az a részleg, amelyen dolgozik.

Tehát akár készakarva, akár tudtunkon kívül dolgozunk mellőzéses alapon, az eredmény mindig ugyanaz: Veszély állapot.

Ha kénytelenek vagyunk mellőzéssel elvégezni a munkát, akkor be kell jelentenünk az állapotot, és követnünk kell a formulát.

Ha bejelentjük az állapotot, akkor a munkát is el kell végeznünk.

Új kinevezés, áthelyezés vagy képzés révén el kell érnünk, hogy a munkát hozzáértéssel végezzék. Az állapot akkor ér véget, amikor a cégnek vagy a szervezetnek ez a része szemmel láthatóan statisztikailag talpra állt.

Tehát a Veszély állapot bejelentése jelentős kötelezettségekkel jár. Ezeknél súlyosabb teher az a tény, hogy ha nem jelenti be a Veszély állapotot az alárendeltjei által kezelt kisiklott funkciókra, akkor ez nemsokára utoléri önt; akár tetszik, akár nem, akár be van jelentve, akár nem, személyesen ön kerül Veszély állapotba.

Amikor egy személyt egy másiknak mellőznie kell, hogy elvégezze a munkáját vagy tevékenységét, akkor
Veszély állapot áll fenn.

Az egyik csöbör – a másik vödör. A dolog kellemes oldala az, hogy ha alkalmazzuk a formulát, akkor jó esélyünk van rá, hogy nemcsak újra felemelkedünk, hanem nagyobbak és különbek is leszünk, mint valaha.

És ez az első alkalom, hogy ez valaha is megtörtént egy olyan ügyvezetővel, aki elindult lefelé a hosszú lejtőn. Van remény!

Ha nem végzik el a Veszély állapot kezelésének formuláját, akkor attól kezdve egy szervezet, tevékenység vagy személy nem tud egykönnyen e fölé az állapot fölé kerülni.

Egy elhúzódó Válsághelyzet, az életképességet vagy túlélést fenyegető helyzetek vagy az elhúzódó egykezezés nem fognak javulni, hacsak nem alkalmazzuk a tényleges Veszély formulát.

Veszély formula

A formula a következő:

    1.    Mellőzzön (hagyja figyelmen kívül a beosztottat vagy beosztottakat, akik normális körülmények között felelősek ezért a tevékenységért, és személyesen vegye a kezébe a dolgot).

    2.    Kezelje a helyzetet és minden benne rejlő veszélyt.

    3.    Jelölje ki a Veszély állapotot arra a területre, ahol a helyzetet kezelni kellett.

    4.    Jelölje ki a Veszély állapottal kapcsolatban álló minden egyes személyre a Személyes Veszély állapotot, továbbá tegye kötelezővé, és gondoskodjon róla, hogy a formulát teljes mértékben kövessék. És ha ezt nem teszik, végezzen teljes etikai kivizsgálást, és tegyen meg minden lépést, ami ez alapján szükségesnek látszik.

    5.    Szervezze át a tevékenységet, hogy a helyzet ne ismétlődjön meg.

    6.    Javasoljon bármiféle szilárd irányelvet, amely innentől fogva kimutatja az állapotot, és/vagy megelőzi, hogy újból bekövetkezzen.

A jelen lévő felettes ügyvezető cselekszik, méghozzá a fenti formula szerint.

Személyes Veszély formula

A formula személyes használatra átalakítva a következő:

    1.    Mellőzze a szokásokat vagy a mindennapos rutint.

    2.    Kezelje a helyzetet és minden benne rejlő veszélyt.

    3.    Jelölje ki önmagára a Veszély állapotot.

    4.    Tegye be a saját személyes etikáját azáltal, hogy rájön, mi olyat tesz, ami etikátlan, és gyakoroljon önfegyelmet ennek kijavítására; váljon becsületessé és tisztességessé.

    5.    Szervezze át az életét, hogy ne essen meg önnel állandóan a veszélyes helyzet.

    6.    Fogalmazzon meg és kezdjen el követni olyan szilárd irányelvet, amely innentől fogva kimutatja ezt a helyzetet, és megakadályozza, hogy ezután is újra meg újra előforduljon.

Íme egy példa a Személyes Veszély formula alkalmazására:

A „mellőzze a szokásokat vagy a mindennapos rutint” lépés azt jelenti, hogy mellőzzük mindazoknak a dolgoknak a végzését, amelyeket eddig csináltunk.

Tegyük fel, egy ember pénzt fogadott el a nagybátyjától, mondván, hogy házat vásárol belőle, de nem így tett. Egy szőke szépségre költötte. Most folyamatos veszélyben van. A nagybátyja bármelyik pillanatban rájöhet erre, ő pedig azt várja, hogy egy napon majd ő örökli a nagybátyja vagyonát. Tehát a pasas egyfajta kvázi pánikban van; bár nem gondol rá, a dolog ott lapul a háttérben.

A következő lépés az, hogy „kezelje a helyzetet és az összes benne rejlő veszélyt”. Nos, a nagybátyjával kapcsolatban a következő helyzet figyelhető meg mint alapvető ok: „Visszatartásai vannak, és valamilyen módon kapcsolatban áll, és ez elég bizarr dolog, és valószínű, hogy lebukik.” Mivel az illetőnek visszatartásai vannak, és valamilyen módon kapcsolatban van vele, és ez elég bizarr dolog, és valószínű, hogy az illető lebukik. Nos, rendben van, fel kell hagynia azzal, hogy ezt csinálja: mellőznie kell a szokásokat vagy a rutinszerű dolgokat. Más szóval, fel kell hagynia azzal, hogy elfogadja azt a pénzt.

De ezen kívül kezelnie kell a helyzetet és minden benne rejlő veszélyt. Azt nagyon veszélyes lenne megírni, hogy: „Drága Gyuri bácsi! Az utóbbi másfél évben az összes pénzt, amit házvételre küldtél, egy Maca nevű kis szőkére költöttem.” Ki kell találnia, hogyan kezelje a helyzetet, hogy abban ne legyen veszély. És ez bizony jó sok gondolkodást igényelhet.

Ha egyszerűen fogja magát, és azt mondja a bácsikájának: „Nos, hazudtam neked, Gyuri bácsi. Elherdáltam az összes pénzedet”, akkor minden valószínűség szerint ez annyira sokkolóan hat Gyuri bácsira, hogy kitagadja az örökségből, lelövi, és így tovább. Akkor aztán tényleg veszélyben lenne. Így hát ki kell találnia, hogyan kezelje a helyzetet. Ez ilyen egyszerű is lehet: „Drága Gyuri bácsi! A közelmúltban Szcientológia auditálást kaptam, és ez tisztességesebb embert farag belőlem. És jó néhány tisztességtelen dolgot elkövettem az életem során, és azok közül az egyik ez. Ezért most valószínűleg agyonvágsz, és ez valószínűleg nem rendes veled szemben, de az az igazság, hogy költöm a pénzedet, és egy részét arra fordítom, hogy megéljek belőle, és...”

Aztán a „jelöld ki önmagadra a Veszély állapotát” csak azért van itt, mert ezt az emberek elfelejtik megtenni. Majd pedig: „Rendezd saját személyes etikádat azáltal, hogy rájössz, mi olyat teszel, ami etikátlan; alkalmazz önfegyelmet annak kijavítására, és lépj a tisztesség és őszinteség útjára.” Lehet, hogy vannak még más „Gyuri bácsik” is (és az ügyet még a Maca nevű szőkével is rendezni kell). Az lehet, hogy a nagybácsit kezelte, de még más dolgok is lehetnek.

Azután „szervezd át az életed, hogy ne essen meg veled állandóan a veszélyes helyzet” – nos, ez ebben a Gyuri bácsi-féle elméleti eset ben könnyű. Egyszerűen hagyjon fel vele, már ami ezt a Macát illeti, és ahelyett, hogy minden nap egész éjszaka fennmarad és így tovább, tényleg aludjon valamicskét, végezze el a munkáját és vigye valamire. Ez ennek az átszervezése.

Ezt követően: „Fogalmazz meg és tégy magadévá olyan szilárd irányelveket, amelyek ezt a helyzetet innentől fogva kimutatják, és megakadályozzák, hogy a jövőben ismét előforduljon.” Más szóval, az illetőnek mindössze annyit kell elhatároznia, hogy „Nem fogok hazudni, hogy ezáltal jussak pénzhez”, vagy valami hasonlót. Olyan, mint egy újévi fogadalom. De az emberek nem tartják meg őket, mert kihagyták az első öt lépést. Ez az, amiért az újévi fogadalmakat nem tartják meg. Ezek a pontok valójában arra szólítják fel az illetőt, hogy javuljon meg.

Beosztotti Veszély formula

Amikor Veszély állapot van kijelölve egy beosztottra, követeljük meg tőle, hogy ő, illetve a tevékenység összes résztvevője írja ki az ártó tetteit és visszatartásait, illetve minden ismert etikátlan helyzetet, és adja le ezeket egy bizonyos megadott időre olyan alapon, hogy az értük járó büntetés enyhébb lesz, de ha később, a határidő lejárta után fedezik fel őket, akkor megkétszereződik.

Egy ártalmas cselekedetet vagy a csoport erkölcsi kódexének megszegését „ártó tettnek” nevezzük. Amikor a személy valami olyat tesz, ami ellenkezik azzal az erkölcsi kódexszel, amellyel egyetértett, vagy elmulaszt megtenni valamit, amit annak a kódexnek az értelmében meg kellett volna tennie, akkor ártó tettet követ el. Az ártó tett megsérti azt, amiben megegyeztek.

A személyt kötelező erkölcsi kódex ki nem mondott, be nem jelentett megszegését „visszatartásnak” hívjuk. A visszatartás egy, a személy által elkövetett ártó tett, amelyről a személy nem beszél; olyan valami, amiről a személy azt hiszi, hogy amennyiben felfedi, veszélyeztetni fogja az önfenntartását. Minden visszatartás ártó tett után következik.

Az ártó tettek és visszatartások kiírásának teljes eljárásmódja megtalálható a „Tisztesség és becsület” című tanfolyamon.

Amikor ez a kiírás megtörtént, akkor attól a beosztottól és azoktól a munkatársaktól, akiket át kellett lépni, és akik helyett el kellett végezni a munkájukat, vagy folytonosan javítgatni kellett, követeljük meg azt, hogy mindegyik írja le és teljes mértékben hajtsa végre az Személyes Veszély formulát személyesen saját magára, majd adja le.

Amikor a termelés újra növekedésnek indult, a Veszély állapotot hivatalosan le kell zárni, ki kell jelölni a Válság állapotot, és követni kell annak formuláját.

A Válság állapota

Empirikus tény (azaz megfigyelt és megfigyelési úton bizonyított tény), hogy semmi nem marad örökre pontosan ugyanolyan. Ez az állapot ismeretlen ebben az univerzumban. A dolgok növekednek vagy csökkennek. Nyilvánvalóan nem tudják fenntartani ugyanazt az egyensúlyt vagy stabilitást.

Így hát a dolgok vagy terjeszkednek, vagy összehúzódnak. Nem maradnak egy szinten ebben az univerzumban. Továbbá, amikor valami megpróbál egy szinten változatlanul maradni, akkor összezsugorodik.

Így aztán három lehetséges tevékenység van, és csakis három. Az első a terjeszkedés, a második az arra tett erőfeszítés, hogy szinten, illetve változatlanul maradjon valami, és a harmadik az összehúzódás vagy csökkenés.

Mivel ebben az univerzumban semmi nem tud pontosan ugyanolyan maradni, így hát a fenti második tevékenység (a szinten maradás) a harmadik tevékenységgé fog válni (csökkenés), hacsak nem zavarja meg vagy nem avatkozik be egy külső erő. Így a fenti kettes és hármas tevékenység (szinten maradás és csökkenés) potenciáljukat tekintve hasonlóak, és mindkettő csökkenni fog.

Egy változatlan vagy enyhén romló állapot a Válság formula alkalmazását teszi szükségessé.

Ez a terjeszkedést hagyja meg az egyetlen pozitív tevékenységként, amely garantálni tudja a túlélést.

Tehát ahhoz, hogy túléljünk, terjeszkednünk kell, minthogy ez az egyetlen biztonságos működési állapot.

Ha szinten maradunk, akkor hajlamosak vagyunk összezsugorodni. Ha összezsugorodunk, akkor a túlélési esélyeink csökkennek.

Tehát, csak egyetlen esély marad, és az – egy szervezet vagy az egyén számára – a terjeszkedés.

Ilyen helyzetben ahhoz, hogy valaki terjeszkedjen, a Válság állapot formuláját kell alkalmazni.

A Válság állapotát alkalmazzuk, amikor:

    1.    Egy szervezet, alosztály vagy szervezetrész, illetve egy személy statisztikáit hanyatlani látjuk.

    2.    Egy szervezet vagy szervezetrész, illetve egy személy statisztikái változatlanok.

A Válság állapotának formulája a következő:

    1.    Promózzon. Ez egy szervezetre érvényes. Az egyén esetében azt kellene mondanunk, hogy „termeljen”. Ez az első teendő minden más teendőtől függetlenül, minden mástól függetlenül, ez az első dolog, aminek figyelmet kell szentelni.

Mi is pontosan a promózás? Hát, nézzük meg a szótárban. Dolgokat ismertté tenni. Dolgokat kihozni. Önmagunkat ismertté tenni, a termékeinket kihozni.

    2.    Változtassa meg a működési alapját. Ha például Válság állapotba került, és aztán nem változtatott a működésén a promózás után, akkor épp egy újabb Válság állapot felé fog tartani. Így ezt is bele kell foglalni. Meg kell változtatnia a működési alapját, mivel ez a működési alap juttatta Válságba.

    3.    Takarékoskodjon.

    4.    Készüljön fel a szolgáltatásra.

    5.    Szigorítson a fegyelmen. A Válság állapot egy része tartalmazza ezt a rövid vezérelvet: „szigorítania kell a fegyelmen”, illetve „szigorítania kell az etikán”.

Az egyén számára ez egyszerűen annyit jelentene, hogy ne menjen le a sörözőbe minden péntek este. Szigorítsa meg a fegyelmet. Ne menjen el hazulról, és húzzon rá egy kicsit éjszaka; készüljön fel előre; stb. Legyen egy kicsit rendszeresebb a munkában, dolgozzon egy kicsit keményebben, ne ügyetlenkedjen annyit, ne hibázzon annyit. Mindez része annak, hogy szigorítunk a fegyelmen.

Szervezeti szinten, tegyük fel, hogy a tevékenység nem jön ki a válságból, amikor egy Válsághelyzet van kijelölve. Attól függetlenül, hogy mi okozta a Válságot, tegyük fel, hogy a tevékenység egyszerűen nem jön ki a Válságból. Annak ellenére, hogy kijelölték rájuk a Válsághelyzetet, utasították őket, hogy kövessék a képletet, megmondták nekik, hogy igyekezzenek, és hozzák rendbe a dolgot. És még mindig elrontják; a statisztika csak esik és esik tovább, és így tovább. Mi a teendő? Nem marad más hátra, mint fegyelmezni. Mert máskülönben maga az élet fogja megfegyelmezni az illetőt.

Tehát az a játékszabály, hogy ha egy Válsághelyzetet figyelmen kívül hagynak, és a lépéseket nem végzik el sikeresen („a nem végzik el sikeresen” az más, mint a „nem végzik el”), akkor bejelentik, hogy az állapot folytatódik. És ha az állapot egy meghatározott időtartamon túl is folytatódik, kénytelen etikai üggyé előlépni. Mert mi más módon lehetne rendbe hozni azt a tevékenységet? Biztos van ott valaki, aki őrült módjára szerencsétlenkedik, és rajta ül a legtöbb kommunikációs vonalon. Valami etikai probléma van a dologban; valaki, aki nem hajlandó működni; valaki, aki úgy behúzta a féket, hogy érezni a füstöt. Így tehát továbblépünk egy etikai szituációba.

Normál állapot

Nevezhetnénk a Normált a „stabilitás állapotának”, és valószínűleg a stabilitás állapotának is kellene nevezni, eltekintve ettől az egy kis tényezőtől: ez az univerzum nem enged meg statikus állapotot. Nem enged meg egy „semmi növekedés, semmi csökkenés” állapotot. Nem létezhet olyan állapot ebben az univerzumban, ahol nincs növekedés, és nincs csökkenés. Ez egy teljesen stabil állapot, és ilyen széltében-hosszában sehol nincs ebben az univerzumban. Nincs semmi, ami mindig ugyanaz maradna.

A rendszeres, egyenletes terjeszkedés vagy növekedés azt jelenti, hogy a Normál működés állapota áll fenn.

A Normál működés állapotát tehát nem a „stabilitás” jellemzi, mivel stabilitás nem létezhet. A Normál működésnek rutinszerű vagy fokozatos növekedésnek kell lennie. És rendszeres, rutinszerű, fokozatos növekedésnek kell történnie. És ha nincs fokozatos növekedés, akkor nem lesz stabil állapot. Nem létezhet olyan totális, változatlan létezési állapot, amely végül orra ne bukna. Ebben az univerzumban, amint eljutunk egy ilyen változatlan állapotba, az abban a pillanatban romlani kezd. Tehát egy olyan állapot, amelyet a stabilitás jellemez, végül romlani fog. Ahhoz, hogy elkerüljük a romlást, növekedésre van szükség. Ennek a növekedésnek nem kell látványosnak lennie, de lennie kell valamekkorának. Lennie kell egy kis növekedésnek.

Normál formula:

    1.    Ne változtasson meg semmit. Úgy tartunk fenn egy növekedést, hogy amikor a Normál működés állapotában vagyunk, nem változtatunk meg semmit.

    2.    Az etika nagyon enyhe. Az igazságszolgáltatási tényező meglehetősen enyhe és meglehetősen mérsékelt. Nem különösebben tesznek kemény lépéseket.

    3.    Valahányszor egy statisztika javul, tüzetesen vizsgálja meg, és találja meg, hogy mi javította. És azután csinálja azt, annak feladása nélkül, amit azelőtt csinált. Csakis ilyen változtatásokat tegyen.

    4.    Valahányszor egy statisztika némileg romlik, gyorsan találja meg az okát, és hozza helyre.

És csak ezzel a két tényezővel manőverezünk: a javuló statisztikával és a romló statisztikával. Elkerülhetetlenül azt fogjuk találni, hogy valamilyen változtatást csináltak azon a területen, ahol egy statisztika romlik. Valamit megváltoztattak, és ezt a változtatást sietve el kell távolítanunk a vonalakról. Ha pedig azt találjuk, hogy egy statisztika javul, akkor meg kell tudnunk, miért javul.

A Bőség állapota

Amikor meredeken emelkedő vonal van egy grafikonon, akkor az Bőség. Akár egy héten emelkedik meredeken, akár hétről hétre emelkedik meredeken az utolsó pontjához képest, akkor is Bőség.

Amikor Bőségünk van, akkor akárhogyan értük is el, a Bőség formula van érvényben.

Muszáj a Bőség formulát alkalmaznunk, különben bajban leszünk. Bárkinek, akinek Bőséggel van dolga, tisztában kell lennie annak következő sajátosságaival.

A Bőség a létező legkényesebb állapot. Nevezzük meg tévesen, vagy kezeljük a formulától eltérően, és akár meg is ölhet! Furcsamód az összes állapot közül ez a legveszélyesebb, mivel ha nem vesszük észre, és nem alkalmazzuk a formulát, akkor szétkenődünk az aszfalton! Vegyük észre, és kezeljük megfelelően, és rakétaként fog röpíteni.

A Bőség formula a következő:

    1.    Takarékoskodjon. Az első teendője Bőség esetén az, hogy takarékoskodik, és azután nagyon-nagyon gondosan ügyel arra, hogy semmi olyat ne vegyen, ami bármilyen jövőbeli kötelezettséggel jár. Ne vegyen semmit, ami bárminemű jövőbeli kötelezettséggel jár; ne vegyen fel senkit, ha az bárminemű jövőbeli kötelezettséggel jár – semmi. Ez mind része ennek a takarékoskodásnak. Húzza szorosabbra a nadrágszíjat.

    2.    Fizessen ki minden számlát. Kerítsen elő minden számlát, amit csak elő tud kotorni bárhonnan; minden fillért, amivel bárkinek is tartozik, és fizesse ki őket. Csökkentsen le mindent mindenfelé, amíg annyira a nulla közelébe nem viszi őket, amennyire csak lehetséges, vagy akár nullára.

    3.    Fektesse be a maradékot kiszolgálóeszközökbe. Tegye még inkább lehetségessé a szolgáltatást.

    4.    Fedezze fel, mi okozta a Bőség állapotát, és erősítse meg.

Meredek javulás vagy fokozott gazdagság
Bőség állapotra mutat.

Tevékenységi Bőség formula:

Amikor a Bőség olyan statisztikán alapul, amely a személy tevékenységeit méri, és nincs kapcsolatban pénzügyekkel, akkor ezt a formulát kell alkalmazni.

    1.    Takarékoskodjon az olyan szükségtelen vagy szétszórt tevékenységekkel, amelyek nem járultak hozzá a jelenlegi állapothoz. Takarékoskodjon pénzügyileg úgy, hogy felhagy minden pazarlással.

    2.    Érje el, hogy minden tevékenység számítson, és ne bocsátkozzon semmilyen haszontalan tevékenységbe. Minden új tevékenység legyen hasznos, és legyen olyan, mint ami már hasznos volt.

    3.    Szilárdítson meg minden javulást. Ha bárhol javulás volt, megtartjuk. Ne hagyja, hogy a dolgok lazuljanak, hanyatlásnak induljanak, vagy hullámvasutazzanak. Tartson meg, tartson fenn minden előnyös vagy javuló dolgot.

    4.    Fedezze fel magának, hogy mi okozta a Bőség állapotát a közvetlen területén, és erősítse meg.

A Hatalom állapota

A Hatalom stat nagyon magas tartományban lévő stat; vadonatúj tartomány Normál trendben.

A Hatalom stat nem csupán olyan stat, amely hosszú ideje meredeken emelkedik. A Hatalom nem is egyszerűen nagyon magas stat. A Hatalom nem egyhetes dolog. A Hatalom egy trend.

Definíció: A Hatalom Normál állapot csillagászati tartományban, olyan magasan, hogy az már kétségkívül a teljes bővelkedés. Ez olyan stat, amely egy egészen új, rendkívül magas tartományba jutott fel, és ott megmaradt, és most ebben az új, magas tartományban Normál trendje van.

Ebben az új tartományban működve a statban néha bekövetkezhet egy-egy kisebb ereszkedés. Attól ez még Hatalom.

Van még egy adat, amely fontos ahhoz, hogy az ember helyesen ismerje fel és értse meg ezt az állapotot:

Miért nevezzük Hatalomnak?

Azért, mert olyan bőséges mennyiségű termelés van, hogy pillanatnyi megtorpanások vagy ereszkedések nem tudják lehúzni, és nem tudják veszélyeztetni a túlélését.

És ez a Hatalom.

Feltehetjük a kérdést: „Mennyi munkát tud elvégezni egyetlen ember?” Vagy: „Mennyi téglát tud beépíteni egy ember egy nap alatt?”

Természetesen egy személy egy nap alatt csupán bizonyos számú órát tud dolgozni. Csak egy bizonyos mennyiségű egyéni termelést tud elérni egy nap alatt. De elég termelést tud elérni egy nap alatt ahhoz, hogy eltartsa magát. Fel tudja vinni a termelését olyan bőséges szintre, hogy ki tud venni némi szabadságot. Ez a saját hatékonyságától és okosságától függ.

A Bőség egy bizonyos csúcspontjánál a személy el fogja érni azt a téglamennyiséget, amennyit be tud építeni. A gyakorlottság és hatékonyság növelésével képes ezt a termelési szintet Normálban tartani.

Ha olyan sok téglát épít be, hogy soha senkinek sem fog eszébe jutni, hogy kirúgja, nos, akkor Hatalomban van. Ez Hatalom állapot az egyénre vonatkoztatva.

Amikor egy személy elérte a termelésnek azt a teljes bőségét, amit már semmi nem tud veszélyeztetni, akkor
Hatalom állapotban van.

Hatalom formula:

    1.    Ne szakítsa meg a kapcsolatait. A Hatalom állapotának első törvénye: ne szakítsa meg a kapcsolatait.Az katasztrófát eredményez önnek és mindenki másnak.

Rá fog jönni, hogy az emberek nyafognak és panaszkodnak e miatt. Mi van a nagy emberrel? Közember volt valamelyik városban, és hirtelen nagy ember lesz belőle. Nagyon hatalmas a Wall Streeten, és soha többé nem áll már szóba semelyik barátjával a régi városából. Ezek az emberek ezt annyira rossz néven veszik, hogy szinte lehetetlen beszélni velük. Azaz, ha ön egy olyan területen volt, ahol nagyon jól ismerték, és hirtelen hírességgé vált, vagy valami ilyesmivé, ezek az emberek nem fogják elhinni, hogy beszélni akar velük, érti? Annyira hozzászoktak a formula megsértéséhez. Érti? Más szóval, a lények az univerzumban teljes mértékben elvárják, hogy meg fogja sérteni a Hatalom állapot első lépését, ami az, hogy „ne szakítsa meg a kapcsolatait”. Azt gondolják, szakítani fog.

Nem! Hatalom! A Hatalom pozíciója! Ne szakítson! Még ha egy ezred ezredeséből tábornokká léptették is elő, ne legyen annyira bolond, hogy azt gondolja, hogy teljesen el tud szakadni ettől az ezredtől. Mert az egyetlen mód, ahogy nem tud elszakadni a seregtől, az, ha szakít vele. Nem tagadhatja meg csak úgy a kapcsolatait. A teendő: a kapcsolatait a magáénak kell elismernie, és felelősséget kell vállalnia értük.

    2.    Írja le a saját posztját.

Nos, a Hatalom állapota olyan valakit jelent, aki a Hatalom állapotába kerül, vagy olyan szervezetet jelent, amely a Hatalom állapotába kerül. És a Hatalomváltás állapota tulajdonképpen olyan valakit jelent, aki átvesz egy olyan állapotot, amit Hatalomból töltöttek be. Érti a különbséget? Ön Bill helyére kerül, aki a Hatalom állapotában volt. Amikor elmegy, szakít, akkor az van Hatalomváltásban, aki átvette a helyét. A Hatalomból egy magasabb szintre emelkedő személynek elsőként azt kell tennie, hogy feljegyzi a poszt összes vonalát. Ez az egyetlen módja annak, hogy valaha is képes legyen szakítani. Azután pedig ennek a Hatalom állapotnak a felvételét – a Hatalomváltást – a saját formulája vezérli.

Például megmutatom, hogy ez hogyan érvényes a kis és nagy dolgokra. Tegyük fel, hogy nagyon-nagyon sikeres recepciós volt egy szervezetben, és olyan sikeres volt, hogy regisztrátort csináltak önből. Hát, ez tulajdonképpen a Hatalomból magasabb szintre emelés. Na most, a posztot átvevő személynek nem teszi lehetővé, hogy Hatalomváltás állapotban működjön, hacsak nem készít teljes leírást a posztjáról.

Ezért az első teendője a Hatalom állapotban az, hogy leírja az egész posztját. Ha nem írja le a posztját teljes egészében, akkor rá fog jönni, hogy örökre önnél marad annak a posztnak egy darabja. És úgy egy év múlva még mindig önhöz fognak jönni, hogy a korábbi posztjáról kérdezzenek, mert nem írta le a posztját. Tehát a posztja leírásával lehetővé teszi a következő fickónak, hogy felvegye a Hatalomváltás állapotát – amelyben semmit nem változtat meg –, mert megmutatta neki, mi volt ott, így tudja, mit ne változtasson meg. De ha nem írta le, akkor megváltoztathatja. Ez a világon a legbiztosabb mód arra, hogy visszarántsa valami régi poszt, amit egykor ellátott, és ez a módja annak, hogy soha ne tudjon eljönni egy posztról. És azt mondja: „Ezek az új emberek, akik átveszik ezeket a recepciós posztokat, semmire sem jók, és nemtörődömök.” Nos, bizonyosodjunk meg a következőkről, mielőtt elkezdünk túlságosan kritikussá válni: Leírtuk-e valaha is ezt a posztot? Elhagytuk-e valaha is igazából a posztot? Olyan állapotban hagytuk, hogy ott lehetett hagyni? És aztán: Egyszerűen csak megtagadtuk az egész posztot, miután elhagytuk, vagy alkalmanként elsétáltunk arra, és megkérdeztük: „Hogy megy a poszt?”

Nincs hirtelen szakítás. Igazából ennyi. Ne távozzon szakítással. És az ön felelőssége, hogy leírja a posztot, és eljuttassa annak a fickónak a kezébe, aki ezután gondját fogja viselni a posztnak. Na, és ekkor, ha a másik fickó nem foglalkozik vele, az az ő időnyoma, nem az öné.

Kövessen el mindent, amit csak tud, hogy a posztot elfoglalhatóvá tegye. Előbb vagy utóbb arra fog járni valaki, és megfelelően elfoglalja a posztot.

A Hatalomváltás állapota

Mindössze két olyan körülmény van, amelyben helyettesítésre van szükség: amikor valaki nagyon sikeres, vagy amikor valaki nagyon sikertelen.

Milyen könnyű is a siker csizmáját megörökölni! Semmiség. Csak lépjen bele a csizmába, és ne is foglalkozzon azzal, hogy járjon! És ezt az emberek valahogy elítélendőnek tartják. Azt várják öntől, hogy „a saját feje után menjen”, azt várják öntől, hogy „belevigye a saját személyiségét a posztba”. Ne! Vegye fel a csizmát, barátom, de ne járjon! Ha Normál működés állapotában volt – és normál esetben ebben kellett lennie ahhoz, hogy bárkit előléptessenek belőle –, egyszerűen ne változtasson meg semmit.

Hatalomváltás: ne változtasson meg semmit.

Csak ücsörögjön egy ideig. Egyből tudja, hogy a szervezet összes nagy nyomást gyakorló pontja egyszerre önre fog rontani. A fickónál, aki ön előtt volt a pozícióban, már mind megvoltak ezek a nagy nyomást gyakorló pontok, de bizonyára sikeresen ellenállt nekik, mert még mindig léteznek. Ugye? Így, ha bárki alá akar íratni bármit, amit az elődje nem írt alá, ne írja alá. Ezt a szabályt könnyű betartani, nemde? Ez abszolút a leglustább pozíció, amelyet bárki bármikor is elfoglalhat. És csakis így lehet elfoglalni – teljes lustasággal. Ne csináljon semmit!

Egy sikeres pozíció átvételekor Hatalomváltás állapot áll fenn.

Tartsa nyitva a szemét; tanulja meg, mi a dörgés; és attól függően, hogy mekkora a szervezet, egy bizonyos idő után nézze meg, hogy hogyan működik, és működtesse Normál működési állapotnak megfelelően. Ha nincs másban, mint Normál működési állapotban, akkor csak alkalmazza rá a Normál működési állapotot. A mellett a kis rutinakció mellett, amit elvégez, járjon körül, fürkésszen, és tudja meg, hogy mitől lett azon a héten egy kicsit jobb a szervezet, és azt erősítse meg. És tudja meg, mi rosszabbodott egy kicsit, és távolítsa el. Csak szaglásszon körbe. Ekkorra annyira megismerkedik a tevékenységgel, hogy kereszt- és vezetéknév szerint ismer mindenkit; tudja ezt, azt meg amazt; tudja, hol van az összes irat; ismeri a kedvenc kibúvókat, és már mindezeket látta megtörténni; és őszintén szólva, a tevékenység egyre magasabb szintre fog emelkedni. Nagyon sikeresen fog előrehaladni.

Mindennap menjen végig pontosan ugyanazokon a rutintevékenységeken, amelyeken az elődje végigment; ne írjon alá semmit, amit ő nem írt volna alá; ne változtasson meg egyetlen utasítást sem. Nézze át a papírokat, amelyeket abban az időszakban adtak ki – ezek az érvényes utasítások –, és pokolian kapcsoljon rá arra, hogy egyszerűen érvényre juttatja ezeket az utasításokat, és a tevékenysége egyre csak növekedni és növekedni és növekedni és növekedni fog.

A Hatalomváltás állapotának fő irányvonala: tanulmányozza a szervezetet, az irányelveket, a vonalakat, a sémákat és tevékenységeket, és ne adjon ki olyan utasításokat, amelyek a megszokottól eltérőek – ne változtasson semmit, ne újítson semmit. Teljesen írja le a posztját, amelyet épp elhagyott. Azon a poszton, amelyet épp átvett, leginkább csak megfigyeléseket végezzen. Tanulja meg az új posztot, mielőtt bármit is tenne.

Egy új posztot vagy egy összeomlott posztot Nemlétezésben veszünk át. Viszont egy jól menő tevékenységet a Hatalomváltás formulával veszünk át.

A Hatalomváltás állapot formulája a következő:

Amikor új posztot vesz át, ne változtasson semmin, amíg tökéletesen nem ismeri az új hatalmi zónáját.

A Hatalomváltás megsértését helyreállító képlet:

Veszély állapotot idézhet elő a Hatalomváltás állapot megsértése.

Ha egy személy vagy szervezet Hatalomváltáson ment keresztül, és megsértette a formulát, akkor a Hatalomváltás megsértését helyreállító formulát kell alkalmaznia:

    1.    Figyelje meg, kérdezze meg, és készítsen egy listát róla, hogy mi volt korábban sikeres az irányítása alá tartozó területen vagy zónában.

    2.    Figyelje meg mindazokat a dolgokat, amelyek a területén sikertelenek voltak a múltban, és készítsen egy listát róluk.

    3.    Tegye be a sikeres tevékenységeket.

    4.    Vesse el a sikertelen tevékenységeket.

    5.    Hagyjon fel azzal, hogy kétségbeesetten próbál megbirkózni dolgokkal, vagy védekezni.

    6.    Értelmesen állítson vissza egy működő struktúrát.

a működési vagy létállapotok egyike, amelyen egy egyén, csoport vagy szervezet végighalad. Minden állapotnak van egy pontos lépéssorrendje, amelyet formulának hívunk, és amelyet az illető felhasználhat arra, hogy egyik állapotból egy másik, magasabb szintű és jobb túlélésű állapotba jusson.

az az útvonal, amelyen egy kommunikáció az egyik személytől a másikig áramlik.

nyugtázást ad (valakinek). Lásd még nyugtázás.

bizonyos mértékű, de nem teljes.

olyan helyzeten alapuló eset, amely nem valós, de megtörténhet.

egy ártalmas cselekedet vagy egy csoport erkölcsi kódexének megsértése. Egy ártó tett azonban nem csak a megsértése valakinek vagy valaminek. Az ártó tett valaminek az elmulasztása vagy elkövetése, ami a legkevesebb jót eredményezi a legkevesebb embernek vagy az élet legkevesebb területének, illetve a legtöbb kárt okozza a legtöbb embernek vagy az élet legtöbb területének.

egy olyan erkölcsi kódexnek a ki nem mondott, nem hangoztatott megszegése, amelyhez a személynek tartania kell magát; a személy által elkövetett ártó tett, amelyről nem beszél. A visszatartás mindig egy ártó tett után következik.

ügyesen, hozzáértéssel kezelve irányít valamit.

(meredeken) fel-le megy; működését folytonos emelkedések és zuhanások, váltakozó csúcspontok és mélypontok jellemezik. Szó szerinti értelemben a hullámvasút meredek lejtőkkel ellátott, kanyargós pályán közlekedő vasút, kis, nyitott, utasokat szállító kocsikkal.

(felvenni) elfoglalni egy beosztást vagy pozíciót. Az eredeti (angol) kifejezés (szó szerint belebújni valaki cipőjébe) jelentése: „elfoglalni az előd helyét; kielégítő módon átvenni valaki feladatait vagy kötelezettségeit”.

(megtanulja, mi a) jártassá válik, jól megismerkedik valamely dolog jellegzetes eljárásmódjaival, gyakorlati alkalmazási módszereivel, egy bizonyos terület szokásos akcióival, gyakorlataival, a boldogulásnak, illetve a dolgok elvégzésének vagy elvégeztetésének módszereivel.