KOMMUNIKÁCIÓ

SZÓJEGYZÉK
affinitás:

A valaki vagy valami iránti szeretet vagy vonzalom érzése.

akcióciklus:

lépéseknek az a sorozata, amelyen az akció keresztülmegy, vagyis az akció elkezdődik; ameddig szükséges, folytatódik; és azután terv szerint befejeződik.

axiómák:

természeti törvényeket közlő olyan kijelentések, mint amilyenek például a fizikában, a kémiában találhatók.

drill:

egy képzési vagy oktatási módszer, ahol a személy az eljárást újra és újra végigcsinálja, hogy tökéletesítse a képességeit.

duplikáció:

az a tett, hogy valamit újra, pon­tosan létrehoznak.

elsődleges impulzus:

valamiféle kommunikáció, amelyet valaki vagy valami úgy indít el, hogy ezt megelőzően nem volt más kommunikáció.

gomb:

olyan tétel, szó, kifejezés, téma vagy terület, amely az egyénből választ vagy reakciót vált ki.

gradiens:

valaminek a fokozatos megközelítése lépésről lépésre, szintről szintre, amelynek során minden lépés vagy szint könnyen elérhető, és így végül bonyolult és nehéz tevékenységek is viszonylag könnyen végrehajthatók. A gradiens kifejezést használjuk az egyes lépésekre is az ilyen megközelítés esetén.

humán tudományok:

az emberi gondolkodással és az emberi viszonyokkal foglalkozó szakterületek, megkülönböztetve a természettudományoktól, különösen az irodalom, filozófia, történelem stb. (Eredetileg ez olyan oktatást jelentett, amely által az egyén képessé vált a szabad gondolkodásra és az ítélőképessége használatára, szemben a műszaki ismeretek szűk látókörű tanulmányozásával.)

jelen idő:

az az idő, amely most van, és majdnem olyan gyorsan múlttá lesz, ahogy a megfigyelés történik. Ezt a kifejezést tágabb értelemben a most létező környezetre alkalmazzuk.

jelenség:

olyan dolog, ami megjelenik, amit érzékelnek vagy megfigyelnek; egy önmagában álló tény, történés vagy változás, ahogyan azt bármelyik érzék vagy az elme érzékeli; főleg olyan tényre vagy történésre vonatkozik, amelynek oka vagy magyarázata megfigyelés alatt áll, illetve amelyről tudományos leírás készül.

képzési drillek (gyakorlatok) vagy tréninggyakorlatok:

gyakorlatok, amelyek lehetővé teszik a személy számára, hogy kommunikációs készségének szintjét emelje. Ezeknek a gyakorlatoknak az elvégzésével bármely személy másokkal való kommunikációs képessége nagymértékben növelhető.

K/F:

a Kérdés/Felelet rövidítése. Azt jelenti, hogy nem kapunk választ kérdésünkre, nem tudunk befejezni, elvégezni valamit, vagy eltérünk egy eltervezett cselekvési folyamattól. Példa: Kérdés: „Repülnek a madarak?” Felelet: „Nem szeretem a madarakat.” Kérdés : „Miért nem?” Felelet: „Mert piszkosak.” Az eredeti kérdést nem válaszolták meg, és nem foglalkoztak vele tovább, a személy pedig, aki feltette a kérdést, eltért a tervezett menettől – ez a K/F-ezés. Azt mondhatnánk, hogy a személy, aki eltért a tervezett menettől, „K/F-ezett”.

kommunikációs késés:

egy kérdés feltevése és a megkérdezett személynek arra a bizonyos kérdésre adott válasza között eltelt időtartam.

konfrontál:

szembenéz azokkal a dolgokkal, amik léteznek, és megtapasztalja őket.

kupadöntő:

egy versenysorozat döntő mérkőzése, amelynek győztese kupát nyer. A kupa kehely formájú, többnyire fémből készült edény.

látszólagosság:

az, ami lenni látszik, megkülönböztetve attól, ami ténylegesen van.

nyereség:

bármilyen kívánt javulás elérése. Például nyereség lenne, ha egy személy növelné kommunikációs képességét, vagy jobban érezné magát, és nagyobb bizonyossága lenne életének bizonyos területein. A képzési gyakorlatok során, amikor egy tanuló elér egy olyan pontig, amikor már meg tudja csinálni a drillt, és az ügyessége és képessége stabillá válik, akkor ezt egy jelentős stabil nyereségnek hívjuk, mert jelentős és tartós.

nyugtáz:

nyugtázást ad (valakinek). Lásd még nyugtázás.

nyugtázás:

valami, amit azért mondunk vagy teszünk, hogy tájékoztassuk a másikat arról, hogy amit mondott vagy tett, azt észrevettük, megértettük és fogadtuk.

realitás:

az, ami úgy tűnik, hogy van. A realitás alapvetően egyetértés; emberek által elért egyetértés foka. Amiben egyetértünk, hogy reális, az reális.

Szcientológia:

a Szcientológia egy gyakorlati vallás, amely a tudás tanulmányozásával foglalkozik, és ami a technológiájának alkalmazása révén az életkörülményekben kedvező változásokat tud létrehozni. Egyharmad évszázad alatt fejlesztette ki L. Ron Hubbard. A Szcientológia kifejezés a latin scio (tudni, a szó legteljesebb értelmében) és a görög logosz (-tan) szavakból származik. A Szcientológia további meghatározása: a szellem tanulmányozása és kezelése önmagával, univerzumokkal és más életformákkal való viszonyában.

szétzilál:

összezavar, rendjét megbontja.

technológia:

valamely művészet vagy tudomány alkalmazásának módszereit jelenti, szemben magának a tudománynak vagy művészetnek az egyszerű ismeretével. A Szcientológiában a technológia kifejezés jelentése: az L. Ron Hubbard által kifejlesztett Szcientológia alapelvek alkalmazási módszerei az elme funkcióinak javítására és a szellem lehetőségeinek rehabilitálására.

terminál:

bármi, ami képes kommunikációt fogadni, továbbítani vagy küldeni. Ez a kifejezés az elektronikából származik, ahol a terminál annak a két rögzített pontnak az egyike, amelyek között energia áramlik. Például az autó akkumulátorának két kapcsolódó pontja (terminálja) van, ahol az energia az egyik pólustól a másikig áramlik. A Szcientológiában a két kommunikáló embert termináloknak nevezzük, mert kommunikáció áramlik közöttük.

(') vessző:

név, betű, szám stb. után felülre írt jel, amely megkülönbözteti egy másik, ugyanolyan fajta dologtól. Például Joe és Joe' ugyanaz a név (és személy), de a vessző (') eltérő körülmények, állapotok vagy tevékenységek között mutatja Joe-t.

(') vessző:

név, betű, szám stb. után felülre írt jel, amely megkülönbözteti egy másik, ugyanolyan fajta dologtól. Például Joe és Joe' ugyanaz a név (és személy), de a vessző (') eltérő körülmények, állapotok vagy tevékenységek között mutatja Joe-t.