מטלה >> 17. קרא את "גם לאנשים ישרים יש זכויות".

גם לאנשים ישרים יש זכויות

לאחר שהשגת רמה גבוהה של יכולת, אתה תהיה הראשון לעמוד על זכויותיך לחיות עם אנשים ישרים.

כשאתה יודע את הטכנולוגיה של המיינד, אתה יודע שזו שגיאה להשתמש ב-״זכויות הפרט״ וב-״חופש״ כטיעונים להגן על אלה שרק יהרסו.

זכויות הפרט לא נוצרו כדי להגן על פושעים, אלא כדי להעניק חופש לאנשים ישרים. לתוך האיזור המוגן הזה חדרו לאחר מכן אלה שנזקקו ל-״חופש״ ול-״חירות הפרט״ כדי להסוות את הפעילויות המפוקפקות שלהם עצמם.

החופש נועד לאנשים ישרים. שום אדם שבעצמו אינו ישר לא יכול להיות חופשי – הוא המלכודת של עצמו. כשלא ניתן לחשוף את המעשים שלו, הוא אסיר. הוא חייב להימנע מכל מגע עם חבריו, והוא עֶבד למצפונו שלו. אדם חייב להיות ראוי לחופש לפני שחופש כלשהו יהיה אפשרי.

להגן על אנשים לא ישרים פירושו לדון אותם לגיהינום של עצמם. כשאדם הופך את ״זכויות הפרט״ למילה נרדפת ל-״הגנה על הפושע״ הוא עוזר ליצור מדינת עבדים לכולם; כי כשעושים שימוש לרעה ב-״חירות הפרט״, מתעורר כלפיה חוסר סבלנות שלבסוף יחסל את כולנו. כל חוקי המשמעת מכוּונים לעבר המעטים שחוטאים. חוקים כאלה, לרוע המזל, פוגעים גם באלה שאינם חוטאים ומגבילים אותם. אם כולם היו ישרים, לא היו קיימים שום איומי משמעת.

קיימת רק דרך מוצא אחת עבור אדם לא ישר – להתמודד עם תחומי האחריות שלו בחברה ולחזור לתקשר עם זולתו, עם משפחתו ועם העולם הרחב. כשהוא מבקש להשתמש ב-״זכויות הפרט״ שלו כדי להגן על עצמו מפני חקירת מעשיו, הוא מצמצם בדיוק במידה הזו את עתידה של חירות הפרט – משום שהוא עצמו לא חופשי. עם זאת, הוא מזיק לאחרים שהם ישרים על-ידי כך שהוא משתמש בזכויות שלהם לחופש כדי להגן על עצמו.

ראשו של אדם שמצפונו לא נקי אינו מוצא מנוחה. והוא לא ימצא מנוחה רבה יותר בכך שהוא יבקש להגן על מעשים רעים בטענות של ״חופש פירושו שאסור לך אף פעם להסתכל עליי״. זכותו של אדם לשרוד קשורה ישירות ליושר שלו.

פירושו של חופש עבור האדם הוא לא חופש לפגוע באדם. פירושו של חופש הדיבור הוא לא חופש להזיק באמצעות שקרים.

בני האדם לא יכולים להיות חופשיים כל עוד קיימים בקרבם אלה שהם עבדים לפחדי האימים של עצמם.

המשימה של חברת טכנו-חלל היא להטיל מרות על האדם ולשלוט בו באמצעות לחץ כלכלי ופוליטי. הנפגע היחיד בעידן המכונה הוא האדם וחירותו.

כדי לשמר את החופש הזה, אסור לאדם לאפשר לבני אדם להסתיר את כוונותיהם הרעות תחת ההגנה על החופש הזה. כדי להיות חופשי, אדם חייב להיות ישר עם עצמו ועם זולתו. אם הוא משתמש ביושר שלו כדי למחות על חשיפת פרצופו האמיתי של חוסר יושר, הוא האויב של החופש שלו עצמו.

אנחנו יכולים לעמוד באור היום רק כל עוד אנחנו לא מאפשרים למעשיהם של אחרים להביא את החשיכה.

חופש הוא עבור אנשים ישרים. חירות הפרט קיימת רק עבור אלה שיש להם את היכולת להיות חופשיים.

כיום, בסיינטולוגיה, אנחנו יודעים מיהו הסוהר – האדם עצמו. ואנחנו יכולים להשיב לאדם את הזכות לעמוד באור השמש על-ידי ביעור פעולות הרֶשע שבני האדם מעוללים לעצמם.

אז אל תאמר שחקירה של אדם או של העבר מהווה צעד לעבר עבדות, כי בסיינטולוגיה, צעד כזה הוא הצעד הראשון לעבר שחרורו של האדם מן האשמה שהוא מאשים את עצמו.

אילו היה בכוונתה של סיינטולוגיה להעניש את האשם, הרי שאז, ורק אז, יהיה זה משגה לבדוק את עברו של אחר.

אבל אנחנו לא המשטרה. בדיקתנו היא הצעד הראשון לעבר פתיחת הדלתות – שכן כולן מוברחות מבפנים.

מי היה מעניש כשהוא יכול להושיע? רק מטורף ישבור חפץ רצוי כשהוא היה יכול לתקן אותו – ואנחנו לא מטורפים.

אסור שהאינדיבידואל ימות בעידן המכונה הזה – זכויות או לא זכויות. לפושע ולמטורף אסור לחגוג את ניצחונם עם כלי המשחית החדשים שהם גילו לאחרונה.

האדם שהוא הכי פחות חופשי הוא האדם שלא יכול לחשוף את מעשיו שלו ושמוֹחֶה על חשיפת המעשים הלא נאותים של אחרים. על אנשים כאלה תיבָנה עבדות מדינית עתידית שבה לכולנו יהיו מספרים – וזאת תהיה אשמתנו – אלא אם כן נפעל.

זה מרתק שסחטנות וענישה הן הרעיונות המרכזיים של כל הפעילויות האפלות. מה היה קורה אם שני האמצעים האלה לא היו קיימים יותר? מה היה קורה אם כל בני האדם היו חופשיים מספיק כדי לדבר? אז, ורק אז, יהיה לך חופש.

ביום שבו נוכל לבטוח לגמרי זה בזה, יהיה שלום על פני כדור הארץ.

אל תעמוד בדרכו של החופש הזה. הייה אתה בעצמך חופשי.