מטלה >> 9. קרא את "סטטיסטיקות – מהן".

סטטיסטיקות – מהן

מהי סטטיסטיקה? סטטיסטיקה היא מספר או כמות בהשוואה למספר או לכמות מוקדמים יותר של אותו הדבר. סטטיסטיקות מתייחסות לכמות העבודה שנעשתה או לערכה בכסף.

המשמעות של סטטיסטיקה יורדת היא שהמספר הנוכחי קטן ממה שהוא היה.

המשמעות של סטטיסטיקה עולה היא שהמספר הנוכחי גדול ממה שהוא היה.

אנחנו פועלים לפי סטטיסטיקות. הן מראות אם חבר צוות או קבוצה עובדים או לא עובדים כי העבודה מייצרת את הסטטיסטיקה. אם הם לא עובדים ביעילות, הסטטיסטיקה יורדת באופן בלתי נמנע. אם הם עובדים ביעילות, הסטטיסטיקה עולה.

סטטיסטיקות שליליות

יש דברים שהסטטיסטיקה שלהם עולה כשהם גרועים (כמו תאונות דרכים). עם זאת, אנחנו לא משתמשים בסטטיסטיקות שליליות. אנחנו משתמשים רק בדברים שכאשר הם עולים זה אומר שהם חיוביים, או שכאשר הם יורדים זה אומר שהם שליליים.

גרפים של סטטיסטיקות

גרף הוא קו או תרשים שמראה באיזו מידה כמות אחת תלויה בכמות אחרת, שווה לה או משנה אותה. זהו כל תרשים שמשתמשים בו כדי להציג יחסים מספריים.

גרף לא יהיה אינפורמטיבי אם כתוצאה מקנה המידה האנכי שלו השינויים בקו הגרף יהיו קטנים מדי. אם השינויים בקו גדולים מדי, אי אפשר בכלל לשרטט את הגרף.

אם העליות והירידות לא נראות בבירור על הגרף, אלה שמפרשים את הגרף עושים טעויות. מה שנראה כמו קו שטוח בצורתו צריך למעשה להיות רכס הרים.

הכוונה בקנה מידה היא מספר של דבר כלשהו לסנטימטר אנכי של גרף.

הדרך ליצור קנה מידה היא כדלהלן:

לכל סטטיסטיקה יש קנה מידה שונה.

1. קבע את הכמות הקטנה ביותר שאתה מצפה שסטטיסטיקה מסוימת תגיע אליה – זה לא תמיד אפס.

2. קבע את הכמות הגבוהה ביותר שאתה מאמין שהסטטיסטיקה תגיע אליה בשלושת החודשים הבאים.

3. החסר את (1) מ-(2).

4. חלק את (3) במספר היחידות של הקו האנכי.

ואז קנה המידה שלך יהיה די אמיתי ויראה את העליות והירידות שלו.

גרפים "הפוכים"
גרף שהסולם שלו נקבע לא נכון אינו מראה שינויים בסטטיסטיקה בצורה מדויקת, ובכך הופך את הגרף לפחות מועיל.
גרף שהסולם שלו נקבע נכון מראה בבירור שינויים בסטטיסטיקה, ולפיכך מאפשר לקבוע בקלות רבה יותר איזה מצב פעולה ליישם.

 

הנה דוגמה לא נכונה.

אנחנו לוקחים ארגון שפועל על 5,000 שקל לשבוע. אנחנו מחלקים לפי יחס שווה את הסימנים האנכיים של דף הגרף, שהם 100 במספר, כך שכל אחד ייצג 1,000 שקל. כשהגרף יסומן, הוא יראה קו נמוך, די שטוח, בלי קשר למה שקורה עם הכנסת הארגון, ולכן זה לא ימשוך כל תשומת לב מהמנהלים כשהקו עולה וצונח.

זוהי הדרך הנכונה לסמן זאת עבור הכנסה ברוטו של ארגון שמגיעה בממוצע ל-5,000 דולר לשבוע.

1. בבדיקת הגרפים הישנים מששת החודשים האחרונים אנחנו מוצאים שההכנסה אף פעם לא ירדה מתחת ל-2,400 שקל. לכן אנחנו לוקחים 2,000 שקל בתור הנקודה הנמוכה ביותר על דף הגרף.

2. אנחנו מעריכים שבשלושת החודשים הבאים, הארגון הזה יעלה מדי פעם עד ל-12,000 שקל, לכן אנחנו לוקחים את זה בתור הנקודה העליונה של הגרף.

3. אנחנו מחסירים 2,000 שקל מ-12,000 שקל ומקבלים 10,000 שקל.

4. אנחנו לוקחים את 100 המשבצות האנכיות וקובעים כל משבצת בתור 100 שקל, כשמתחילים עם 2,000 שקל בתור הסימן הנמוך ביותר.

עכשיו אנחנו משרטטים בגרף את ההכנסה הכללית בתור 100 שקל ליחידת גרף.

הגרף הזה ייראה נכון, יראה ירידות ועליות בצורה ברורה מאוד וכך יעזור למנהלים לפרש את הגרף.

נסה להשתמש ביחידות שקל לחשב אותן כמו 5, 10, 25, 50, 100, והראה את קנה המידה עצמו על הגרף (1 יחידה = 25).

מרכיב התקווה יכול להיכנס בצורה חזקה מדי לתוך גרף. אין צורך לחשב קנה מידה עבור יותר מאשר גרף אחד בכל פעם. אם אתה עובר לדף גרף חדש, חשב את הסולם כולו שוב; ועם העלייה בפעילות של הארגון, ניתן להתאים את הסולם דף אחר דף. לדוגמה, נדרשו 18 חודשים להגדיל את הסטטיסטיקות של ארגון אחד פי 5 (הכפלת ההכנסה פי חמישה וכו'), והן השתרעו על פני כמה דפי גרפים, לכן אל תיתן לסולם לעשות יותר מאשר לייצג את הציפייה הנוכחית.

בקו האופקי שמייצג את קנה המידה של פרקי הזמן, נסה לא לחרוג מעבר ל-3 חודשים כי גם קנה המידה הזה יוכל להיעשות דחוס מדי, וגם פרוּשֹ מדי, כששוב קו הגרף ייראה כמו קו שטוח ויעביר מידע מטעה.

קביעת קנה המידה הנכון היא הדבר העיקרי בשרטוט גרף טוב.