מטלה >> 10. קרא את "קריאת סטטיסטיקות".

קריאת סטטיסטיקות

ניתן לקבוע את מצב הפעולה של סטטיסטיקה לפי השיפוע שלה על הגרף.

/A/אי-קיום//
/A/סכנה//
/A/חירום//
/A/נורמלי//
/A/שפע//

 

'עוצמה' אינה נשפטת על סמך שבוע בודד בלבד או על סמך קו בודד המסומן על הגרף. עוצמה היא מגמה נורמלית שנשמרת בתחום מאוד גבוה. (ראה את החלק הבא 'מגמות של סטטיסטיקות, פרשנות של סטטיסטיקות'). לכן 'מצב פעולה עוצמה' חייב להיקבע על סמך סטטיסטיקות של יותר משבוע אחד.