מטלה >> 7. קרא את "המדד של הישרדות: סטטיסטיקות".

המדד של הישרדות: סטטיסטיקות

הדבר הבא שיש לדעת הוא שאדם יודע איזו נוסחה ליישם רק על-ידי בדיקה מדוקדקת ומתמדת של הסטטיסטיקות. הכוונה בסטטיסטיקות היא למספר של דברים, למדידה של כמות, וכל זה ביחס לזמן. סטטיסטיקה, שלא משווים אותה לאותו סוג של סטטיסטיקה מוקדמת יותר, לא תוכל לחזות שום סטטיסטיקה עתידית. סטטיסטיקה אחת היא חסרת משמעות. סטטיסטיקות הן תמיד או גרועות יותר ממה שהן היו בתקופה מוקדמת יותר או שהן אותו הדבר או שהן טובות יותר. אם כן, השרטוט והקריאה של גרפים הם צורך חיוני בפיקוח על ארגון, על מחלקה או על אדם וביישום נוסחאות מצבי פעולה עליהם.

זה הרבה יותר קל ממה שזה נראה. אם הרווחת 1,000 שקל בשבוע שעבר ורק 200 שקל השבוע, ברור שאתה מתדרדר. אם הרווחת 1,100 שקל השבוע אתה די יציב. אם הרווחת 5,000 שקל השבוע אתה בשפע. הכול בהשוואה ל-1,000 השקלים שהרווחת בשבוע שעבר.

מהם כללי ההתנהגות שבהם עליך להשתמש כדי להמשיך לשגשג תחת מצבי הפעולה האלה? אלה הן נוסחאות מצבי הפעולה.

הדבר השלישי שיש לדעת הוא שאפשר להרוס ארגון או מחלקה או אדם על-ידי יישום הנוסחה של מצב הפעולה הלא נכון. האדם נמצא במצב פעולה חירום. הוא מיישם את מצב הפעולה של שפע או עוצמה או כל דבר אחר חוץ מנוסחת החירום, והוא ייכשל כישלון חרוץ. כך בנוי העולם. חייבים ליישם את מצב הפעולה הנכון.