ΕΡΓΑΣΙΑ >> 21. Διαβάστε: «Δημιουργώντας την Κοινωνία του Αύριο».

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

Η ενασχόληση με τα παιδιά μπορεί να είναι μια συναρπαστική περιπέτεια. Το άτομο που εφαρμόζει με οξυδέρκεια και υπομονή μαζί με επιδεξιότητα τη γνώση και τις τεχνικές που παρουσιάζονται σ’ αυτό το μάθημα θα ανταμειφθεί όταν δει τα παιδιά να προοδεύουν, να γίνονται συνεργάσιμα και υγιή μέλη της κοινωνίας. Το έργο μπορεί να φαίνεται αδύνατο και να αποθαρρύνει μερικές φορές, αλλά στο τέλος θα νοιώσει κανείς μια ανυπέρβλητη αίσθηση επίτευξης, θα αισθάνεται ότι έκανε κάτι πραγματικά αξιόλογο για την εξέλιξη των μελλοντικών γενεών.