טכנולוגיית הלמידה

מילון המונחים של הקורס

dope-off:

הרגשת עייפות, ישנוניות או ערפול כאילו האדם מסומם.

אקדמית, בצורה:

שעסוקה בלמידה ולא ביישום מעשי.

הבהרת מילה:

הגדרה בעזרת מילון של כל מילה שאינה מובנת במלואה בחומר שאותו האדם לומד.

הבהרת מילים:

הפעולה של הבהרה והרחקה של הבערוּת, של מילים שאינן מובנות כהלכה, של הגדרות כוזבות של מילים ושל מחסומים לשימוש בהן.

הדגמת פלסטלינה:

בניה של דגם מפלסטלינה על-ידי התלמיד כדי להמחיש פעולה, הגדרה, חפץ או עיקרון.

הישגים:

התקדמות, שיפור או יתרונות שהאדם משיג; כל התקדמות, שיפור ביכולת או בהבנה, או הצלחה לבצע משהו. למשל, אם תלמיד רוצה לשפר את יכולתו לתקשר עם אחר והוא התקדם בכיוון הזה, זה יהיה הישג עבורו.

זומבי:

אדם אפאתי ושאינו מגיב, שלא יכול לחשוב באופן עצמאי. באופן מילולי, גוף של אדם מת שכוח חיצוני (בדרך כלל מרושע) נותן לו מראית עין של חיים.

טכנולוגיה:

שיטות היישום של אומנות או מדע, בניגוד לידע בלבד של המדע או של האומנות עצמם. בסיינטולוגיה, המונח טכנולוגיה מתייחס לשיטות היישום של עקרונות הסיינטולוגיה לשיפור התפקודים של המיינד ולשיקום הפוטנציאל של הנפש, שפותחו על-ידי ל. רון האברד.

ישמיץ:

ידבר רעות על מישהו או על משהו; יעביר ביקורת חריפה.

כישרון:

יכולת נרכשת או טבעית לעשות משהו באופן מוצלח.

להתבדל:

להתרחק במכוון מהאחרים; לפרוש מהציבור, מהכלל או מהחברה.

לעמת:

לעמוד מול משהו מבלי להירתע או להתחמק. היכולת לעמת היא למעשה היכולת להיות שם בנוחות ולקלוט בחושים.

מאסה:

חפצים מוחשיים אמיתיים, הדברים של החיים; בניגוד למשמעות. ראה גם משמעות במילון מונחים זה.

מבהיר המילים:

אדם שעוזר לאדם אחר למצוא ולהבהיר כל מילה לא מובנת.

מדרג:

גישה הדרגתית למשהו, שנעשית צעד אחר צעד, רמה אחר רמה, כשכל צעד או רמה לכשעצמו ניתן להשגה בקלות – כך שלבסוף ניתן לבצע בקלות יחסית פעילויות מסובכות וקשות. המונח מדרג מתייחס גם לכל אחד מהצעדים בגישה כזאת.

מילה שאינה מובנת כהלכה:

מילה שאינה מובנת או שהיא מובנת בצורה לא נכנה.

מילת מפתח:

הנקודה או הנושא המרכזיים או החשובים ביותר בדבר מסוים.

מקיף:

שכולל הכול כדי להיות שלם.

משמעות:

רעיונות, סיבות, פירושים, מחשבות על דברים, בניגוד למאסה של הדברים.

נוסחה:

שיטה לעשות משהו; דרך קבועה או מדויקת לעשות משהו כדי להשיג מטרה מסוימת.

נתון:

פרט מידע בודד – כמו עובדה.

סיינטולוגיה:

סיינטולוגיה היא דת מעשית שעוסקת בחקר של ידע, שדרך יישום הטכנולוגיה שלה יכול להביא לשינויים רצויים במצבים של החיים. הוא פותח לאורך יותר משליש מאה על-ידי ל. רון האברד. המונח סיינטולוגיה לקוח מהמילה הלטינית scio (לדעת במובן המלא ביותר של המילה) ומהמילה היוונית logos (לימוד של). סיינטולוגיה מוגדרת גם בתור לימוד הנפש והעיסוק בה ביחס לעצמה, לעולמות ולחיים אחרים.

ערכת הדגמה:

ערכה שמורכבת מכל מיני חפצים קטנים כגון פקקי שעם, מכסים, מהדקי נייר, מכסי עטים, גומיות וכו'. תלמיד משתמש בחפצים הקטנים האלה כדי לייצג את החלקים השונים של הדבר שעליו הוא לומד. אפשר להזיז את החפצים ממקום למקום, כדי להראות את דרך הפעולה או הפעולות של מושג נתון, וכדי לעזור לתלמיד להבין את זה.

תוכי, לדקלם כמו:

לחזור על הדברים שהאדם למד בלי לחשוב עליהם.

תופעות:

דברים שנראים לעין או שניתן לקלוט אותם בחושים; עובדות יחידות, התרחשויות או שינויים כפי שהם נקלטו על-ידי אחד החושים או על-ידי המיינד: משתמשים במילה הזו בעיקר לגבי עובדה או התרחשות שהגורם להן או ההסבר להן נחקרים כעת או מתוארים כעת באופן מדעי.

תשישות:

הרגשה של חולשה או חוסר מרץ.