מטלה >> 13. קרא את "העולם האמיתי".

העולם האמיתי

פשוט אסור שהעולם יהיה מקום טוב יותר, לפי סוחר התוהו ובוהו. וכל עוד פוליטיקאים מתקדמים מעלה בזכות סקנדלים, והממסד הצבאי משמין בזכות מלחמה נוספת, ואמצעי התקשורת מפיקים רווח מהפצתן של חדשות רעות, ימשיכו להיות אלה שמשגשגים בזכות התוהו ובוהו. 

אך זהו העולם שנוצר, לא העולם האמיתי. מאחורי כל התהפוכות וההטרדות האלה קיימת סביבה רגועה יותר. זוהי סביבה שבה האדם יכול לחיות ולהרגיש טוב יותר, עולם שבו אנשים מבצעים מעשי גבורה ושכנים עוזרים איש לרעהו ואנשים מתגברים על מכשולים אדירים על מנת להצטיין. 

ההבדלים בין אדם מיומן לבין אדם שאינו מיומן באים לידי ביטוי בסביבתו. אדם הוא אחת מהשתיים: או שהוא התוצאה של סביבתו או שהוא מסוגל ליצור תוצאה על סביבתו. 

הפסיכולוג של המאה התשע-עשרה הטיף לכך שהאדם חייב "להסתגל לסביבתו". נתון כוזב זה עזר להתחלת ההתדרדרות של המין האנושי. 

האמת היא שהאדם מצליח במידה שבה הוא מסגל את הסביבה אליו. 

להיות מיומן פירושו להיות מסוגל לשלוט בדברים בסביבה ובסביבה עצמה ולהפעיל אותם. 

אם יש צורך בכך, עבור מחדש על הפרק. כאשר תעבור על החומר כמה פעמים תגדיל בכך את הוודאות שלך והדבר יעזור לך ליישם אותו טוב יותר.