מטלה >> 1. קרא את "ארגון".

ארגון

ייתכן שכאשר מנסים להתחיל משהו, הבסיס של ארגון עלול להיות חסר.

לארגן פירושו ליצור משהו לכלל היותו שלם עם חלקים שקשורים זה בזה ותלויים זה בזה; לתת מבנה מוגדר ומסודר לדבר-מה. מכאן, אנחנו מקבלים את המונח ארגון.

ארגון הוא חלוקת-המשנה של פעולות ותפקידים לפונקציות ספציפיות.

אדם יכול לארגן סדרת פעולות שהוא עצמו יבצע. הדבר יהיה מורכב מכך שהאדם יראה מה צריך להיעשות, יעשה את מה שהוא יכול לעשות תחילה ולאחר מכן יעשה את השאר כסדרה בת-ביצוע של אירועים, וכל זאת כדי להשיג השלמה סופית של פעולה אשר מקדמת את המטרות המוטלות על האדם או את אלה שהוא מציב לעצמו.

הקבוצה מאורגנת כדי לאפשר זרימות ולבצע בהצלחה פעולות ספציפיות, שמשלימים אותן כשלעצמן, ושמאותן פעולות קטנות או דברים קטנים שהושלמו ניתן לקדם הלאה או להשיג את מטרת הקבוצה, בין אם היא מטרה שנקבעה לקבוצה או שהיא מטרה ספציפית.

קיים הבדל בין הנחיה לעשייה, ויש אנשים שמתקשים להפריד בין השתיים. לפעמים מתברר שלאדם שאחראי לפעילות כלשהי חסרה הבנה ארגונית ולכן הוא מנסה לבצע את כל הפעולות בעצמו. דבר זה, אם נעשה במידה מופרזת, יכול למעשה לפרק קבוצה ולהפוך אותה לחסרת תועלת, מאחר שלכל החברים בה, פרט לאחד, אין כל פונקציות לאחר שהן נגזלו מהם על-ידי המונופול שיש לאדם האחד על הפעילות.

נכון, אדם פעיל ומיומן יכול לבצע דברים בצורה טובה יותר. אך הוא לעולם לא יכול למעשה לבצע יותר ממה שהוא יכול לבצע. בעוד שקבוצה שמאורגנת היטב, כשלכל חבר בה יש תפקידים ספציפיים, והאחראי מבצע תיאום בין כולם, יכולה לבצע בהצלחה פי כמה וכמה יותר עבודה ממה שיוכל לבצע רק אדם אחד.

בגלל שהקבוצה מאורגנת, קשה יותר להביס אותה מאשר את האינדיבידואל.

אדם מיומן, שקבוצות אכזבו אותו לעתים קרובות מדי, נוטה לקחת הכול על עצמו בִמקום לדחוף את הקבוצה למסגרת של עבודה ולדאוג לארגונם של הדברים.

כאשר ניצבים בפני צורך דחוף שנובע מחוסר המיומנות של הקבוצה או מגורמים אחרים, הפעולה הנכונה היא:

1. לטפל בכך.

2. לארגן את הקבוצה כך שהחברים בה יטפלו בדברים כאלה ויעשו את עבודתם.

אדם יכול להיתקע על (1), ואם הוא אכן נתקע, אזי יהיו לו צרות ועומס עבודה משם ואילך. כי הוא לא עושה בנוסף לכך את (2).

כישלונה העיקרי של כל קבוצה נובע מחוסר ארגון.

פועלי כל העולם עשויים להתעורר למרד, אך אם הם לא יאורגנו במהירות לפני או אחרי מעשה, הם ידוכאו מיד בחזרה!

הגורם העיקרי לחוסר התארגנות הוא פשוט לא להבין למה הכוונה בכך.

לדוגמה, אומרים למנהל שהוא אחראי לוודא שפרוייקט איקס מבוצע. הוא לא יודע הרבה על הנושא. יש לו שני אנשים שכן יודעים. הפעולה הלא נכונה היא לנסות לבצע בעצמו את פרוייקט איקס, או לחלק המון הוראות לא מציאותיות בנוגע אליו. הפעולה הנכונה היא לקרוא לאדם שכן יודע, לתת לו את האדם השני כעוזר ולומר להם לגשת לעבודה. לאחר מכן, המנהל שקיבל את ההוראה צריך ללמוד יותר על פרוייקט איקס, מבלי להתערב בעבודה, כדי שהוא יוכל להיות בטוח שהפרוייקט מתבצע, כשהוא עדיין מאפשר לאנשים שמונו לכך לגשת לעבודה.

הבנה זאת של ארגון היא פשוטה מאוד – מנה מישהו שיהיה אחראי לעבודה ותן לו להתחיל בה. במקרה של פרוייקט, ערוך סקר של כל הדברים שיש לעשות, קבץ יחד סוגי פעולות לתפקידים נפרדים, מנה להם אנשים, ספק את הנתיבים שעליהם ינועו התקשורות בין חברי הקבוצה, את הציוד ואת הקישור, והנח לקבוצה לגשת לעבודה.

כל תפקיד, ולא משנה עד כמה הוא זוטר, צריך להיות מאורגן.

כל מי שאחראי לאנשים צריך להיות מסוגל לארגן תפקידים ועבודה.

אם הוא לא יעשה את זה, הוא יבצע מעט מאוד וימצא את עצמו עם עומס עבודה נוראי. ושאר חברי הקבוצה יהיו מבוזבזים.

כל אדם או קבוצה יכולים להצליח בפעילותם, כאשר הם יבינו שישנו נושא שנקרא ארגון, שהנושא עבר קודיפיקציה ושניתן ללמוד אותו וליישמו.