שלמות אישית ויושר

מילון המונחים של הקורס
Alter-isness:

סילוף או שינוי הממשות של דבר-מה. ראה גם ממשות במילון מונחים זה.

As-isness:

המצב שבו אדם רואה דבר כלשהו בדיוק כפי שהוא, ללא כל עיוותים או שקרים, כשבאותו הרגע זה נעלם ומפסיק להתקיים.

אברציה:

הפרעה נפשית, סטייה ממחשבה או מהתנהגות רציונלית. פירושה, ביסודו של דבר, לטעות, לעשות שגיאות, או ליתר דיוק, להחזיק ברעיונות מקובעים שהם לא אמת. משתמשים במילה זאת גם במובנה המדעי. פירושה סטייה מקו ישר. אם על קו ללכת מ-א' ל-ב', אז אם הוא אברטיבי, הוא ילך מ-א' לנקודה אחרת כלשהי, לנקודה אחרת כלשהי, לנקודה אחרת כלשהי, לנקודה אחרת כלשהי, לנקודה אחרת כלשהי, ולבסוף יגיע ל-ב'. במובנה המדעי, פירושה גם מצב לא ישר, או לראות במעוקם, כפי שלדוגמה, אדם רואה סוס אבל חושב שהוא רואה פיל. התנהגות אברטיבית תהיה התנהגות מוטעית, או התנהגות שאינה נתמכת על-ידי היגיון. אברציה מנוגדת לשפיות, שתהיה ההפך ממנה. מהמילה הלטינית aberrare, לנדוד מ-; בלטינית ab, הלאה מ-, ו-errare, לנדוד.

אהדה:

אהבה, חיבה או כל עמדה רגשית אחרת; מידת החיבה. ההגדרה הבסיסית של אהדה היא השיקול לגבי מרחק, בין אם הוא טוב או רע.

אחיזה:

בסיס, גיבוי או אימות.

אחיזת עיניים:

הונאה, דבר שאין בו ממש או מעשה מִרמה.

"ראשו של אדם שמצפונו לא נקי אינו מוצא מנוחה":

אדם שמצפונו לא נקי לא ישן טוב בגלל דאגה; שינוי של האימרה "ראשו של אדם הנושא כתר אינו מוצא מנוחה" מהמחזה 'המלך הנרי הרביעי' מאת ויליאם שייקספיר (1616-1564), שרומז על כך שאדם שיש לו תחומי אחריות רבים, כגון מלך, לא יכול לישון טוב בגלל דאגה בלתי פוסקת.

אקסיומות:

הצהרות של חוקי טבע, מסוג אלה שמופיעות במדעי הטבע.

אתיקה:

הפעולות שאדם נוקט על עצמו כדי לתקן התנהגות או סיטואציה שבהן הוא מעורב, המנוגדות לאידיאלים ולאינטרסים הטובים ביותר של קבוצתו. זהו דבר אישי. כשהאדם הוא אתי או ש-״האתיקה שלו היא על פי תקן״ זה נובע מתוך הדטרמיניזם שלו עצמו והוא עושה את זה בעצמו.

ברזל:

תקיף, קשוח, ולא גמיש, משמש בהתייחסות לחוקים, תקנים, מנהגים וכו'.

דטרמיניזם:

כוח הבחירה או החלטה. היכולת לקבוע את מהלכו של משהו או את ההחלטה לגביו.

הבהרת מילים:

הפעולה של הבהרה והרחקה של הבערוּת, של מילים שאינן מובנות כהלכה, של הגדרות כוזבות של מילים ושל מחסומים לשימוש בהן.

הגדרה מכנית:

נקראת "מכנית" משום שהיא מוגדרת במונחים של מרחק ומיקום. מכנית, במובן זה, מפרשת או מסבירה את תופעות היקום על-ידי התייחסות לכוחות פיזיקליים שנקבעו באופן אקראי. מכני מתאים גם ל-"פועל או מתנהג כמו מכונה – אוטומטי". לפיכך, הגדרה מכנית תהיה הגדרה שמגדירה משהו במונחים של מרחב או מיקום, כגון "המכונית שליד עץ האלון העתיק" או "האדם שגר בבית הגדול". כאן, "עץ האלון העתיק" ו-"הבית הגדול" הם עצמים קבועים במקומם, והעצמים שאינם קבועים ("מכונית", "אדם") הם מעין נקודת מבט. האדם זיהה דברים לפי מיקום.

הרשי:

מילטון הֶרשי (1857-1945), איש עסקים ונדבן אמריקני, אשר ייסד את החברה שהפכה ליצרנית מוצרי השוקולד הגדולה בעולם. ב-1903 בנה הרשי מפעל בפנסילבניה לייצור טבלאות שוקולד שנמכרו בחמישה סנטים; העסק שגשג כל-כך עד כי השם "הרשי" נעשה ממש שם נרדף לשוקולד בארה"ב. על מנת לספק את הצורך ההולך וגובר בעובדים אמינים, הוא החל לבנות עיירה שלמה ליד המפעל, לרבות חנויות, בתי-ספר, מקומות בילוי ופארק שעשועים גדול. ב-1909 בנה בית-ספר מקצועי ליתומים. לעתים קרובות הרשי ספג ביקורות על הפַטֶרנליזם שלו ועל כך שהוא ניהל "עיר בבעלות חברה". (פטרנליזם היא צורת שליטה או ניהול שמתיימרת לדעת טוב יותר מהנשלטים מה טוב להם, ושדואגת לרווחתם תוך כדי שלילת יכולתם להחליט ולפעול באופן עצמאי.)

וידוע, לתת:

לתת למישהו וידוע, משהו שנאמר או נעשה כדי ליידע אדם אחר שהאמירה או הפעולה שלו זכתה לתשומת לב, שהיא הובנה והתקבלה.

חוקה:

מסמך שמכיל את חוקי היסוד של ארצות-הברית שהוכנס לתוקף ב-4 במרץ 1789. הוא קובע את צורת הממשל הלאומי ומגדיר את הזכויות והחירויות של העם האמריקאי.

חוק האינטראקציה של ניוטון :

התייחסות לשלישי מבין שלושת חוקי התנועה שנוסחו על-ידי המדען והמתמטיקאי האנגלי, סר אייזיק ניוטון (1642-1727). חוק האינטראקציה דן בכוחות של הפעולה והתגובה (שני הכוחות שיוצרים את האינטראקציה בין שני חפצים): בכל פעם שחפץ אחד מפעיל כוח על חפץ שני, החפץ השני מפעיל כוח מקביל ושווה על הראשון.

טכנו חלל, חברת:

חברה שהיא מפותחת מבחינה טכנולוגית עד לנקודה של מסע בחלל. טכנו משמעותו טכנולוגיה.

טכנולוגיה:

שיטות היישום של אומנות או מדע, בניגוד לידע בלבד של המדע או של האומנות עצמם. בסיינטולוגיה, המונח טכנולוגיה מתייחס לשיטות היישום של עקרונות הסיינטולוגיה לשיפור התפקודים של המיינד ושיקום הפוטנציאל של הנפש, שפותחו על-ידי ל. רון האברד.

לעקוף:

לדלג על האדם המתאים בשרשרת הפיקוד.

מדחפים:

מתקן שמורכב מכמה להבים שמחוברים לציר מרכזי. המנוע מסובב את המדחף במהירות עצומה וגורם לספינה לזוז בגלל הדחיפה של המים.

מואצת:

שמשהו גורם לה להתרחש מהר יותר או בפתאומיות.

מוטיבטור:

מעשה תוקפני או הרסני שנעשים נגד אדם או חלק מהחיים. הסיבה לכך שהוא נקרא "מוטיבטור" היא בגלל שהוא נוטה לדרבן את היחיד להתנקם – הוא "מניע" למעשה עבירה חדש.

מילה שאינה מובנת כהלכה:

מילה שאינה מובנת או שהיא מובנת בצורה לא נכונה.

ממשות:

מה שנראה כקיים. ממשות היא ביסודו של דבר הסכמה, רמת ההסכמה שאנשים מגיעים אליה. מה שאנחנו מסכימים שהוא ממשי הוא ממשי.

מעשה עבירה:

מעשה מזיק או הפרת התקנון המוסרי של קבוצה. מעשה עבירה הוא לא רק פגיעה במישהו או במשהו, זה מעשה של מחדל או ביצוע שמביא לטוב המועט ביותר למספר הקטן ביותר של אנשים או תחומי חיים, או לנזק הרב ביותר למספר הרב ביותר של אנשים או תחומי חיים.

מתבדל:

מפריד את עצמו ממישהו, מקבוצה וכו', נסוג ממעורבות איתם. 

נדחית בבוז למרות חיזוריה:

אישה שאהבתה נדחתה, או שחושבת שערכה או כבודה נפגעו, זכו לעלבון וכו'. התייחסות לאימרה 'אש הגיהינום לא תשתווה לזעמה של אישה שהושמה ללעג', כלומר, אין זעם חזק יותר מזעמה של אישה שנדחתה, אפילו לא בגיהינום. לכן, אם אישה שנדחית בבוז היא טובת מזג בהשוואה למישהו אחר, פירושו שהאדם הזה זועם אפילו יותר.

נצירה:

הפרה של תקנון מוסרי שהאדם מחויב לנהוג לפיו, שאיננה מובעת במילים ואיננה מוכרזת, נקראת נצירה. נצירה היא מעשה עבירה שאדם ביצע שהוא לא מדבר עליו. כל נצירה באה אחרי מעשה עבירה.

סומאטיק:

מילה שמשתמשים בה בסיינטולוגיה לציין כל תחושת גוף, מחלה, כאב או אי-נוחות. Soma פירושה "גוף" ביוונית.

סיינטולוגיה:

סיינטולוגיה היא דת מעשית העוסקת בחקר ידע, שדרך יישום הטכנולוגיה שלה יכול להביא לשינויים רצויים במצבי החיים. היא פותחה לאורך יותר משליש מאה על ידי ל.רון האברד. המונח סיינטולוגיה לקוח מהמילה הלטינית scio (לדעת במובן המלא ביותר של המילה) ומהמילה היוונית logos (לימוד של). סיינטולוגיה מוגדרת גם בתור "לימוד הנפש והעיסוק בה ביחס לעצמה, לעולמות ולחיים אחרים".

ספירלה שיורדת כלפי מטה:

נקראת גם ספירלה מתדרדרת ככל שמצבו של אדם (או דבר) מחמיר יותר, כך הוא יכול לגרום למצבו להחמיר עוד יותר.המילה ספירלה מתייחסת כאן לתנועה מתקדמת כלפי מטה, שמציינת מצב עניינים מתדרדר באופן בלתי פוסק, ונחשב כאילו הוא מקבל את צורתה של ספירלה. המונח בא מתחום התעופה שבו משתמשים על מנת לתאר את התופעה של מטוס שמנמיך ומסתחרר במעגלים שהולכים וקטנים, כמו בתאונה או במבצע ראווה מקצועי, ואם המצב לא יטופל, המטוס יכול כתוצאה מכך לצאת מכלל שליטה ולהתרסק.

עימות:

לעמוד מול משהו מבלי להירתע או להתחמק ממנו. היכולת לעמת היא למעשה היכולת להיות שם בנוחות ולקלוט בחושים.

פעילויות אפלות:

סדרת פעולות או קמפיין מאורגן שהם מרושעים, לא ישרים או מזיקים בכוונה.

צידוק:

הניסיון להקטין מעשה עבירה על-ידי הסבר איך זה בעצם לא היה מעשה עבירה. ראה גם מעשה עבירה במילון מונחים זה.

רעיונות מרכזיים:

הנקודות החשובות ביותר של משהו.

שפל:

מפגין את ההיבטים הגרועים ביותר של האופי האנושי, כגון חוסר מוסריות, אנוכיות ותאוות בצע.

תטן:

האדם עצמו – לא גופו או שמו, העולם הפיזיקלי, המיינד שלו, או כל דבר אחר; הדבר שמודע להיותו מודע; הזהות שהיא האדם. המונח תטן משמעותו האינדיבידואל. המונח נטבע כדי למנוע כל בלבול אפשרי עם תפיסות ישנות יותר שאינן תקפות. מקורו באות היוונית תטה, שבה השתמשו היוונים כדי לייצג מחשבה או אולי רוח, שאליהן נוספה האות n על מנת ליצור מילה בסגנון המודרני שמשתמשים בו כדי ליצור מילים בהנדסה.