מטלה >> 15. קרא את "סיוע של תהליך Locational".

סיוע של תהליך LOCATIONAL

אחד הסיועים הקלים ביותר לביצוע הוא תהליך Locational. Locational מבוצע על-ידי הפניית תשומת הלב של האדם מהאיזור הכואב של גופו או של קשייו החוצה אל הסביבה.

נניח שרצית לבצע סיוע על מישהו שהיה לו קושי מאוד לא מוגדר. זהו הדבר הקשה ביותר לתת עליו סיוע. האדם סובל כאב, אך הוא אינו יכול לומר היכן. הוא אינו יודע מה קרה לו. הוא פשוט מרגיש רע. במצב זה, השתמש בתהליך Locational. אתה תגלה שתהליך זה יעבוד כאשר תהליכים אחרים ייכשלו.

נוהל

1. אמור לאדם שאתה הולך לבצע איתו סיוע Locational והסבר בקצרה את הנוהל.

2. אמור לו את הפקודה שבה משתמשים וודא שהוא מבין אותה. הפקודה היא "הסתכל על ה-______(חפץ) הזה".

3. הצבע לעבר החפץ ואמור לאדם "הסתכל על ה-______(חפץ) הזה".

4. כאשר האדם עשה זאת, תן לו וידוע.

5. המשך לתת את הפקודה, כשאתה מפנה את תשומת לבו של האדם לחפצים שונים בסביבה. אל תשכח לתת לאדם וידוע בכל פעם אחרי שהוא ציית.

לדוגמה, אתה אומר "הסתכל על העץ הזה". "תודה". "הסתכל על הבניין הזה". "טוב". "הסתכל על הרחוב הזה". "בסדר". "הסתכל על המדשאה הזאת". "טוב מאוד". אתה מצביע בכל פעם לעבר החפץ.

6. המשך בכך עד שלאדם יש אינדיקטורים טובים והארה. אתה יכול לסיים את הסיוע בנקודה זו. אמור לאדם "סוף הסיוע".

סיוע Locational הוא סיוע שקל מאוד לבצעו. ניתן לעשות nותו על פציעות ספציפיות או כאשר אדם חולה או אם לאדם יש קושי מאוד לא מוגדר. ביצוע סיוע Locational יכול לעזור לו בצורה ניכרת.

ניתן לטפל במורת רוח בעזרת סיוע. תשומת הלב של האישה תקועה בוויכוח שנערך לאחרונה.
העברת תהליך Locational מפנה את תשומת לבו של האדם לדברים בסביבה.
אמור לאדם "הסתכל על ה _______ (חפץ) הזה". תן לו וידוע אחרי שהוא עשה זאת.
המשך לכוון את תשומת לבו של האדם לדברים בסביבה.
העברת תהליכי Locational יכולה לשחרר את תשומת הלב התקועה במורת הרוח, כשהיא משאירה את האישה עם יכולת רבה יותר לפתור את הבעיה.