ΕΡΓΑΣΙΑ >> 3. Διαβάστε «Η Τονική Κλίμακα σε Όλη της την Έκταση».

Η ΤΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ.

Η πλήρης τονική κλίμακα, όπως μπορείς να δεις στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας, ξεκινάει πολύ πιο κάτω από την απάθεια. Με άλλα λόγια, ένα άτομο δε νιώθει κανένα συναίσθημα σχετικά με κάποιο θέμα. Παράδειγμα η συμπεριφορά των Αμερικανών απέναντι στο θέμα της ατομικής βόμβας. Αν και επρόκειτο για κάτι που θα έπρεπε να τους ανησυχεί ιδιαίτερα, ξεπερνούσε σε τέτοιο σημείο την ικανότητά τους να το ελέγξουν και ήταν τόσο πιθανό να τερματίσει την ίδια τους τη ζωή, ώστε βρίσκονταν κάτω από την απάθεια σχετικά μ’ αυτό. Στην πραγματικότητα, δεν ένιωθαν καν ότι επρόκειτο για σημαντικό πρόβλημα. Αυτό ήταν πράγματι μια πρόοδος συγκριτικά με την απόλυτη απουσία οποιουδήποτε συναισθήματος πάνω σ’ ένα ζήτημα που θα έπρεπε να τους απασχολεί έντονα. Με άλλα λόγια, σε πολλά θέματα και προβλήματα οι άνθρωποι είναι πράγματι πολύ κάτω από την απάθεια.

Εκεί αρχίζει η Τονική Κλίμακα – στο απόλυτο μηδέν, πολύ πιο κάτω από το θάνατο τον ίδιο. Ανεβαίνοντας σε βελτιωμένους τόνους, συναντάει κανείς τα εξής επίπεδα:

   ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
   ΑΠΑΘΕΙΑ
   ΘΛΙΨΗ
   ΦΟΒΟΣ
   ΘΥΜΟΣ
   ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
   ΑΝΙΑ
   ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ
   ΓΑΛΗΝΗ, με αυτή τη σειρά.

Υπάρχουν πολλές μικρές διαβαθμίσεις μεταξύ αυτών των τόνων, αλλά, για να γνωρίζει κανείς οτιδήποτε για τα ανθρώπινα όντα, θα πρέπει αναμφισβήτητα να γνωρίζει αυτά τα ιδιαίτερα συναισθήματα.

Ένα άτομο που είναι στην απάθεια, όταν ο τόνος του βελτιωθεί, αισθάνεται θλίψη.

Ένα άτομο στη θλίψη, όταν ο τόνος του βελτιωθεί, αισθάνεται φόβο.

Ένα άτομο στο φόβο, όταν ο τόνος του βελτιωθεί, αισθάνεται θυμό.

Ένα άτομο στο θυμό, όταν ο τόνος του βελτιωθεί, αισθάνεται ανταγωνισμό.

Ένα άτομο στον ανταγωνισμό, όταν ο τόνος του βελτιωθεί, αισθάνεται ανία.

Όταν ένα άτομο στην ανία, ο τόνος του βελτιωθεί, θα είναι ενθουσιώδες.

Όταν ένα ενθουσιώδες άτομο βελτιώσει τον τόνο του, αισθάνεται γαλήνη.

Στην πραγματικότητα το επίπεδο κάτω από την απάθεια είναι τόσο χαμηλά που υπάρχει έλλειψη στοργής, συναισθημάτων, προβλημάτων και αίσθησης των συνεπειών σε σχέση με πράγματα που είναι εξαιρετικά σημαντικά.

Η ΤΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ