ΕΡΓΑΣΙΑ >> 14. Διαβάστε: «Αντικειμενικά Πρόσες».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΕΣ

Εκτός από τη διαιτολογική πλευρά του χειρισμού, η άλλη προσέγγιση στο πρόβλημα της διακοπής χρήσης των ναρκωτικών συνίσταται στα Αντικειμενικά Πρόσες.

Επειδή τα ναρκωτικά έχουν την τάση να σπρώχνουν ένα άτομο σε εμπειρίες του παρελθόντος και προσκολλούν την προσοχή του σ’ αυτές τις στιγμές, τα πρόσες που τραβούν περισσότερο την προσοχή του ατόμου προς τα έξω το βοηθούν να ξεκολλήσει από το παρελθόν.

Υπάρχουν πολλά Αντικειμενικά πρόσες στη Σαηεντολογία που το πετυχαίνουν αυτό.

Τα Αντικειμενικά πρόσες βοηθούν ένα άτομο να έρθει στον παρόντα χρόνο , να αποκτήσει μεγαλύτερη επίγνωση του περιβάλλοντός του και των άλλων ανθρώπων και ν’ απομακρυνθεί από προβλήματα του παρελθόντος. Όσο ικανότερος είναι κάποιος ν’ αντικρίσει το παρόν και να μην είναι προσκολλημένος στο παρελθόν, τόσο περισσότερο μπορεί ν’ απολαύσει τη ζωή. Μπορεί να έχει καλύτερη επικοινωνία με το περιβάλλον του έτσι όπως αυτό είναι τώρα, όχι όπως ήταν πριν. Αυτό είναι κάτι που αξίζει να επιτύχει ο καθένας, αλλά για κάποιον που έχει πάρει μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και έχει υποστεί τις άσχημες επενέργειές τους μπορεί να είναι αποκάλυψη.

Εδώ περιλαμβάνονται πέντε Αντικειμενικά πρόσες.

Το καλύτερο είναι να κάνεις αυτά τα πρόσες σ’ ένα ήσυχο μέρος, χωρίς να περισπάσαι ή να σε διακόπτουν, και να έχεις αρκετό χρόνο στη διάθεσή σου ώστε να κάνεις τα πρόσες ωσότου το άτομο που βοηθάς να έχει καλούς δείκτες, καθώς και μια συνειδητοποίηση. Οι δείκτες είναι καταστάσεις που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια ενός πρόσες και δείχνουν αν αυτό πηγαίνει καλά ή άσχημα. Αν, για παράδειγμα, ένα άτομο δείχνει πιο ζωντανό ή πιο εύθυμο, αυτό σημαίνει ότι έχει καλούς δείκτες. Μια συνειδητοποίηση είναι μια νέα κατανόηση για τη ζωή. Είναι μια δήλωση του τύπου «Για φαντάσου...», κάτι που ένα άτομο καταλαβαίνει ή αισθάνεται ξαφνικά.

Αυτά τα πρόσες δίνονται στο άτομο σε συνδυασμό με τη ναρκωβόμβα και το Cal-Mag. Είναι πολύ αποτελεσματικά όταν δίνονται σ’ ένα άτομο αρκετές φορές την ημέρα για να το βοηθήσουν να περάσει την περίοδο που διακόπτει τα ναρκωτικά, η οποία διαρκεί συνήθως γύρω στη μια βδομάδα ή λιγότερο. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να δώσουμε σ’ ένα άτομο ένα απ’ αυτά τα πρόσες το πρωί και ένα άλλο μερικές ώρες αργότερα. Ένα άτομο που διακόπτει τα ναρκωτικά κοιμάται συχνά πολύ περισσότερο από το συνηθισμένο, ιδιαίτερα στην αρχή ενός τέτοιου προγράμματος. Επομένως, δεν επιδίδεται κανείς σ’ αυτό με πάρα πολύ έντονο ρυθμό. Δύο ή τρία απ’ αυτά τα Αντικειμενικά πρόσες κάθε μέρα θα πρέπει να αρκούν για να έχει κανείς κάποιο αποτέλεσμα.

Η προσοχή ενός ατόμου που σταματά τη χρήση ναρκωτικών μπορεί να είναι πολύ κολλημένη στο σώμα και περιστατικά του παρελθόντος μπορεί να ενεργοποιηθούν και πάλι δυσάρεστα.
Τα Ελαφρά Αντικειμενικά Πρόσες μπορούν να στρέψουν την προσοχή του ατόμου προς τα έξω και να ανακουφίσουν σε μεγάλο βαθμό τη δυσφορία του. Τα περιστατικά του παρελθόντος εξαφανίζονται από το παρόν και δεν επηρεάζουν πλέον το άτομο.

 


 

«Παρατήρησε Αυτό»

Αυτό το πρόσες κατευθύνει την προσοχή του ατόμου μακριά από το σώμα του και πάνω στο περιβάλλον. Η διαδικασία έχει ως εξής:

1. Πες στο άτομο ότι θα του κάνεις ένα πρόσες και εξήγησέ του συνοπτικά τη διαδικασία.

2. Το παράγγελμα που χρησιμοποιείται είναι:

«Παρατήρησε αυτό το _____________ (αντικείμενο που του δείχνεις)».

Βεβαιωθείτε ότι το καταλαβαίνει.

3. Δείξτε ένα εμφανές αντικείμενο με το δάχτυλό σας. Πείτε στο άτομο: «Παρατήρησε αυτό το ____________ (αντικείμενο)».

4. Όταν το άτομο το κάνει αυτό, δώστε του αναγνώριση λέγοντας: «Σ’ ευχαριστώ» ή «Εντάξει» ή «Ωραία» κ.λπ.

5. Συνεχίστε να δίνετε το παράγγελμα, κατευθύνοντας την προσοχή του ατόμου σε διαφορετικά αντικείμενα στο περιβάλλον. Φροντίστε να δίνετε αναγνώριση στο άτομο κάθε φορά που εκτελεί το παράγγελμα.

Για παράδειγμα, πείτε:

«Παρατήρησε αυτή την καρέκλα».

«Σ’ ευχαριστώ».

«Παρατήρησε αυτό το παράθυρο».

«Εντάξει».

«Παρατήρησε αυτό το πάτωμα».

«Πολύ ωραία».

Και ούτω καθεξής.

6. Συνεχίστε το πρόσες μέχρι το άτομο που βοηθάς να έχει καλούς δείκτες, καθώς και μια συνειδητοποίηση.

Μπορείτε να ολοκληρώσετε το πρόσες σ’ αυτό το σημείο. Πείτε στο άτομο: «Τέλος του πρόσες».

«Παρατήρησε Αυτό»

 


 

Ένα πρόσες για Χέβινγκνες

Χέβινγκνες είναι το αίσθημα ότι κάποιος κατέχει ή ότι του ανήκει κάτι. Μπορεί επίσης να περιγραφεί ως η έννοια του να είσαι ικανός να φτάσεις κάτι ή να μη σ’ εμποδίζουν να το φτάσεις. Αυτό το πρόσες στρέφει την προσοχή του ατόμου στο περιβάλλον, έτσι ώστε να μπορεί να το «έχει». Η διαδικασία έχει ως εξής:

1. Πείτε στο άτομο ότι θα του κάνετε ένα πρόσες και εξηγήστε του συνοπτικά τη διαδικασία.

2. Το παράγγελμα που χρησιμοποιείται είναι:

«Κοίταξε εδώ γύρω και βρες κάτι που θα μπορούσες να έχεις».

Βεβαιωθείτε ότι το καταλαβαίνει.

3. Δώστε το παράγγελμα: «Κοίταξε εδώ γύρω και βρες κάτι που θα μπορούσες να έχεις».

4. Όταν το άτομο το κάνει αυτό, δώσε του αναγνώριση λέγοντας: «Σ’ ευχαριστώ» ή «Εντάξει» ή «Ωραία» κ.λπ.

5. Συνεχίστε να δίνετε το παράγγελμα. Φροντίστε να δίνετε αναγνώριση στο άτομο κάθε φορά που εκτελεί το παράγγελμα.

Για παράδειγμα, πείτε:

«Κοίταξε εδώ γύρω και βρες κάτι που θα μπορούσες να έχεις».

«Σ’ ευχαριστώ».

«Κοίταξε εδώ γύρω και βρες κάτι που θα μπορούσες να έχεις».

«Ωραία».

«Κοίταξε εδώ γύρω και βρες κάτι που θα μπορούσες να έχεις».

«Εντάξει».

«Κοίταξε εδώ γύρω και βρες κάτι που θα μπορούσες να έχεις».

«Πολύ ωραία».

Και ούτω καθεξής.

6. Συνεχίστε το πρόσες μέχρι το άτομο που βοηθάτε να έχει καλούς δείκτες, καθώς και μια συνειδητοποίηση. Μπορείτε να ολοκληρώσετε το πρόσες σ’ αυτό το σημείο. Πείτε στο άτομο: «Τέλος του πρόσες».

 

Ένα πρόσες για τη Χέβινγκνες

 


 

«Άγγιξε Αυτό το..»

Σ’ αυτό το πρόσες, και τα δύο άτομα περπατούν εδώ κι εκεί ή, αν το άτομο που δέχεται βοήθεια δεν είναι σε θέση να περπατήσει, μπορούν να κάθονται σ’ ένα τραπέζι με διάφορα αντικείμενα σκορπισμένα στην επιφάνειά του. Η διαδικασία έχει ως εξής:

1. Πείτε στο άτομο ότι θα του κάνετε ένα πρόσες και εξηγήστε του συνοπτικά τη διαδικασία.

2. Το παράγγελμα που χρησιμοποιείται είναι:

«Άγγιξε αυτό το ____________ (αντικείμενο που του δείχνεις)».

Διαλέγετε διαφορετικά αντικείμενα στο δωμάτιο για ν’ αγγίξει το άτομο.

Βεβαιωθείτε ότι το άτομο καταλαβαίνει το παράγγελμα.

3. Δώστε το παράγγελμα: «Άγγιξε αυτό το ____________ (αντικείμενο που του δείχνεις)».

4. Όταν το άτομο το κάνει αυτό, δώστε του αναγνώριση.

5. Συνεχίστε να δίνετε το παράγγελμα. Φροντίστε να δίνετε αναγνώριση στο άτομο κάθε φορά που εκτελεί το παράγγελμα.

Για παράδειγμα, πείτε:

«Άγγιξε αυτό το τραπέζι».

«Σ’ ευχαριστώ».

«Άγγιξε αυτή την καρέκλα».

«Ωραία».

Και ούτω καθεξής.

6. Συνεχίστε το πρόσες μέχρι το άτομο που βοηθάτε να έχει καλούς δείκτες, καθώς και μια συνειδητοποίηση. Μπορείτε να ολοκληρώσετε το πρόσες σ’ αυτό το σημείο. Πείτε στο άτομο: «Τέλος του πρόσες».

 

«Άγγιξε αυτό το...»

 


 

Πρόσες «Άγγιξε και άφησε» σε αντικείμενα του δωματίου

Αυτή είναι μια πολύ καλή τεχνική και θ’ αυξήσει την πραγματικότητα που έχει το άτομο για τα αντικείμενα του δωματίου. Η διαδικασία έχει ως εξής:

1. Πείτε στο άτομο ότι θα του κάνετε ένα πρόσες και εξηγήστε του συνοπτικά τη διαδικασία.

2. Τα παραγγέλματα που χρησιμοποιούνται είναι:

α. «Σ’ αυτό το δωμάτιο, τι είναι στ’ αλήθεια πραγματικό για σένα;»

β. «Πήγαινε και άγγιξέ το».

γ. «Τώρα άφησέ το».

Βεβαιωθείτε ότι τα καταλαβαίνει.

3. Δώστε το παράγγελμα: «Σ’ αυτό το δωμάτιο, τι είναι στ’ αλήθεια πραγματικό για σένα;»

4. Όταν το άτομο το απαντήσει αυτό, δώστε του αναγνώριση.

5. Μετά δώστε το επόμενο παράγγελμα: «Πήγαινε και άγγιξέ το».

6. Όταν το άτομο το κάνει αυτό, δώστε του αναγνώριση.

7. Μετά δώστε το επόμενο παράγγελμα: «Τώρα άφησέ το».

8. Όταν το άτομο το κάνει αυτό, δώστε του αναγνώριση.

9. Συνεχίστε να δίνετε τα παραγγέλματα μ’ αυτή τη σειρά: α, β, γ, α, β, γ, κ.λπ. Φροντίστε να δίνετε αναγνώριση στο άτομο κάθε φορά που εκτελεί το παράγγελμα.

Για παράδειγμα, πείτε:

«Σ’ αυτό το δωμάτιο, τι είναι στ’ αλήθεια πραγματικό για σένα;»

«Σ’ ευχαριστώ».

«Πήγαινε και άγγιξέ το».

«Ωραία».

«Τώρα άφησέ το».

«Εντάξει».

«Σ’ αυτό το δωμάτιο, τι είναι στ’ αλήθεια πραγματικό για σένα;»

«Πολύ ωραία».

Και ούτω καθεξής.

10. Συνεχίστε το πρόσες μέχρι το άτομο που βοηθάτε να έχει καλούς δείκτες, καθώς και μια συνειδητοποίηση. Μπορείτε να ολοκληρώσετε το πρόσες σ’ αυτό το σημείο. Πείτε στο άτομο: «Τέλος του πρόσες».

 

Πρόσες «Άγγιξε και άφησε» σε αντικείμενα του δωματίου

 


 

«Νιώσε περιέργεια γι’ αυτό»

Αυτό είναι ένα βασικό Αντικειμενικό πρόσες και πολύ απλό. Η διαδικασία έχει ως εξής:

1. Πείτε στο άτομο ότι θα του κάνετε ένα πρόσες και εξηγήστε του συνοπτικά τη διαδικασία.

2. Το παράγγελμα που χρησιμοποιείται είναι:

«Νιώσε περιέργεια γι’ αυτό»

Βεβαιωθείτε ότι το καταλαβαίνει.

3. Δείξτε ένα αντικείμενο στο δωμάτιο με το δάχτυλό σου και πείτε: «Νιώσε περιέργεια γι’ αυτό».

Δε λέτε το αντικείμενο με το όνομά του, απλώς το δείχνετε. Δε λέτε: «Νιώσε περιέργεια γι’ αυτή την καρέκλα».

4. Όταν το άτομο το κάνει αυτό, δώστε του αναγνώριση λέγοντας: «Σ’ ευχαριστώ» ή «Εντάξει» ή «Ωραία» κ.λπ..

5. Συνεχίστε τη διαδικασία δίνοντας το παράγγελμα. Φροντίστε να δίνετε αναγνώριση στο άτομο κάθε φορά που εκτελεί το παράγγελμα.

Για παράδειγμα, πείτε:

«Νιώσε περιέργεια γι’ αυτό» (Δείξε ένα αντικείμενο.)

«Σ’ ευχαριστώ».

«Νιώσε περιέργεια γι’ αυτό» (Δείξε ένα αντικείμενο.)

«Ωραία».

«Νιώσε περιέργεια γι’ αυτό» (Δείξε ένα αντικείμενο.)

«Εντάξει».

«Νιώσε περιέργεια γι’ αυτό» (Δείξε ένα αντικείμενο.)

«Πολύ ωραία».

Και ούτω καθεξής.

6. Συνεχίστε το πρόσες μέχρι το άτομο που βοηθάτε να έχει καλούς δείκτες, καθώς και μια συνειδητοποίηση. Μπορείς να ολοκληρώσετε το πρόσες σ’ αυτό το σημείο. Πείτε στο άτομο: «Τέλος του πρόσες».

 

«Νιώσε περιέργεια γι’ αυτό»

 

αυτό που φαίνεται ότι είναι. Η πραγματικότητα είναι βασικώς συμφωνία, ο βαθμός συμφωνίας που επιτυγχάνεται μεταξύ ανθρώπων. Αυτό που συμφωνούμε ότι είναι πραγματικό, είναι πραγματικό.

μια νέα κατανόηση για τη ζωή. Πρόκειται για μια δήλωση του είδους «Για δες, ...» Κάτι που ένα άτομο αντιλαμβάνεται ή αισθάνεται ξαφνικά.