KURSUPPGIFT >> 10. Läs ”Nervassist”.

NERVASSIST

Bland de många typerna av assister inom Scientologin finns det en som kan rätta till leder och ryggraden.

Den kallas nervassist.

kiropraktik: Kiropraktisk ryggradsjustering är ofta framgångsrik. Men ibland hoppar ryggraden ur läge igen och måste justeras gång på gång. Nervassisten utvecklades faktiskt som en favör åt kiropraktorer, och den används numera av många av dem.

Enligt vår teori är det nerverna som håller musklerna spända, vilka i sin tur håller ryggraden ur läge.

När chocken från en stöt låses fast i en nervbana, formas. stående vågor av energi.

Det finns tolv stora nerver som löper längs med en persons ryggrad och breder ut sig från ryggraden på båda sidorna över skuldrorna och ryggen. Dessa tolv nerver förgrenar sig ut i mindre nervbanor och nervändar. Nerver påverkar muskler och kan, om de kontinuerligt är spända, dra ryggraden och andra delar av kroppens anatomi ur läge.

Chocken från stötar färdas utmed nerverna. En sådan chock skall lösas upp och försvinna, men gör det sällan helt och hållet. Nerverna ger order till musklerna. Vid en stöt börjar en energivåg röra sig utmed nervbanorna. Vid de små nervändarna byter sedan energivågen riktning och resultatet blir en ökning av energi som stannar halvvägs utmed nervbanan. Det här ger vad som kallas en ”stående våg”. Den bara står där, och kommer ingen vart.

Nervassisten inbegriper att varsamt lösa upp de stående vågorna i kroppens nervbanor, förbättra kommunikationen med kroppen och att åstadkomma lättnad för personen.

Procedur

1. Låt personen lägga sig på magen på en säng eller tältsäng. Stryk sedan med dina två pekfingrar på varje sida, nära och längs utmed ryggraden, rätt så fort men inte speciellt hårt. Den här handlingen upprepas sedan två gånger.

2. Ändra sedan riktning på den ursprungliga åtgärden, och följ samma banor med dina två fingrar uppför ryggraden. Det görs tre gånger.

3. Med fingrarna utspridda som en solfjäder stryker man sedan över nervbanorna med båda händerna på samma gång. Stryk från ryggraden och ut mot sidorna av kroppen och följ nervbanorna så som det visas på översta vänstra bilden nedan. När man har gått över hela ryggen på det här sättet (arbeta uppifrån ryggraden och ned till slutet av ryggraden), upprepar man detta steg två gånger till.

4. Ändra nu riktningen på strykningarna så de går tillbaka mot och uppför ryggraden.

5. Få nu personen att vända sig om så han ligger på rygg. Fortsätt nu med båda händerna runt utmed nervbanorna till framsidan av kroppen.

(Observera: När man följer nervbanorna runt till framsidan av kroppen, stryker man endast så långt som pilarna på nedre bilden på andra sidan visar. Nervbanorna som hanteras sträcker sig inte över bröstkorgen eller magen, så man stryker inte över dessa områden.)

6. Ändra sedan riktningen utmed samma nervbanor.

(Observera: När man följer nervbanorna i steg 6 börjar man stryka från det ställe som pilarna på nedre fotografiet på andra sidan visar, och stryker bakåt mot ryggen.)

7. Stryk sedan nedför armarna och benen.

Nu låter man personen på nytt vända sig om på magen, och börjar om med steg 1.

Den här proceduren fortsätts till personen har en kognition eller uttrycker någon lättnad, och har mycket goda indikatorer. Han kanske också upplever att ett ben kommer i rätt läge, vilket ofta åtföljs av ett dovt knäppande ljud. Vid denna punkt skall nervassisten avslutas för den sessionen..

Nervassisten skall upprepas dagligen tills alla stående vågor har lösts upp.

Stryk utmed nervbanorna som förgrenar sig ut från ryggraden, runt till framsidan av kroppen.
När personen ligger på rygg, stryker man endast så långt som pilarna visar.
1. Börja nervassisten med att stryka nedför båda sidorna av ryggraden med två fingrar.
2. Stryk sedan uppför ryggraden i motsatt riktning.
3. Stryk bort från ryggraden med fingrarna utspridda som en solfjäder.
4. Ändra sedan riktningen igen och stryk tillbaka in mot ryggraden.
5. Med personen liggande på rygg följer man nervbanorna runtom till framsidan av kroppen och ändrar sedan riktningen igen.
6. Stryk utmed armarna och benen. Få sedan personen att vända sig på mage igen och börja om med att stryka utmed ryggraden.
Genom att lösa upp de stående vågorna kan en nervassist återupprätta kommunikationen mellan thetanen och kroppen, verka avslappnande på musklerna och rätta till ryggrad och leder.