OPPGAVE >> 20. Les «Veien ut».

VEIEN UT

Bare Scientologi kan fullt ut håndtere virkningene av stoffer. 

Midlene til å få noen til å slutte med stoffer er nå kjent – ernæringsmessig håndtering og objektive prosesser som hjelper personen å komme gjennom enhver avvenningsperiode. 

Den neste handlingen er så Renselsesprogrammet. Dette programmet er for enhver person som har tatt stoffer, eller enhver som har vært utsatt for giftige substanser av noe slag. 

Og etter at en person har avsluttet Renselsesprogrammet på vellykket måte, fullfører prosessing på Stoffrundownet håndteringen av de mentale og åndelige virkningene av stoffer fullstendig. 

Uten fungerende metoder til å håndtere virkningene av stoffer, er mange mennesker dømt til å leve med kjemiske lenker. Selv om stoffer kan se ut til å være til nytte på kort sikt, maskerer de kun problemer, de løser dem ikke. 

Andre tilnærminger til rehabilitering av stoffmisbrukere har mislykkes, hovedsakelig på grunn av manglende kunnskap. De mangler virkelig forståelse av sinnet, det finnes liten eller ingen forståelse av menneskets åndelige natur, og stoffers virkninger på sinnet og vesenet er ukjente. Resultatet er en materialistisk («mennesket er et dyr») tilnærming som ignorerer disse grunnleggende og avgjørende faktorene. Dette blir til sammen noe som beviselig ikke fungerer. 

Scientologi har på den annen side et fungerende og ekstremt effektivt rehabiliteringsprogram for stoffmisbrukere fordi det ikke bare tar for seg de korrekte problemene, men de virkelige kildene til disse problemene. 

På grunn av forståelse av menneskets sanne natur finnes metodene til å håndtere de biokjemiske, mentale og åndelige faktorene ved stoffer. 

Scientologi har svarene.

hva som helst som forhindrer handlefrihet, prosedyre, tanke osv. Bokstavelig talt er lenker metallringer som festes omkring en fanges håndledd eller ankler.