OPPGAVE >> 14. Les «Objektive prosesser».

OBJEKTIVE PROSESSER

I tillegg til ernæringsmessig håndtering er det objektive prosessersom utgjør den andre tilnærmingsmåten til stoffabstinensproblemet.

Fordi stoffer har en tendens til å skyve en person inn i opplevelser fra fortiden og låse hans oppmerksomhet til disse øyeblikkene, hjelper prosesser som trekker mer av en persons oppmerksomhet utover, til med å frigjøre ham fra fortiden.

Det er mange objektive prosesser i Scientologi som oppnår dette.

Objektive prosesser hjelper en person til å komme i nåtid og bli mer oppmerksom på sine omgivelser og andre mennesker, og bort fra problemer i fortiden. Jo mer en person er i stand til å stå ansikt til ansikt med nåtiden, og ikke sitte fast i fortiden, jo mer kan han glede seg over livet. Han kan være i bedre kommunikasjon med sine omgivelser slik de er nå, ikke slik de engang var. Dette er verdifullt å oppnå for enhver, men for en som har gått på stoffer i sterk grad og har lidd under de dårlige effektene av disse, kan det være en åpenbaring.

Fem objektive prosesser er tatt med her.

Det er best å gjøre disse prosessene på et rolig sted fritt for forstyrrelser eller avbrytelser, og med nok tid til å holde på med prosessen til personen som blir hjulpet har gode indikatorer og har hatt en kognisjon. Indikatorer er tilstander eller omstendigheter som fremkommer i løpet av en prosess, som indikerer (peker på eller viser) hvorvidt det går godt eller dårlig. En person som ser mer våken ut eller er mer munter for eksempel, har gode indikatorer. En kognisjon er å innse noe nytt om livet. Det er en uttalelse av typen «Vet du hva, jeg ...»; noe en person plutselig forstår eller føler.

Personen får disse prosessene i tillegg til stoffbomben og kal-mag. De er svært effektive når de gis flere ganger om dagen for å hjelpe til med å få personen gjennom stoffavvenningsperioden, som vanligvis varer omkring en uke eller mindre. For eksempel, en person kunne få én av disse prosessene om morgenen, og noen timer senere kunne han få én til. En person under avvenning sover ofte betraktelig mer enn vanlig, særlig i begynnelsen av et slikt program. Man ville derfor ikke sette i gang altfor voldsomt; det skulle være tilstrekkelig å gi personen to eller tre av disse objektive prosessene hver dag for å få et resultat.

Oppmerksomheten til en person som venner seg av med bruk av stoffer, kan være svært fastlåst på kroppen, og hendelser fra fortiden kan bli kraftig reaktivert.
Lette objektive prosesser kan vende personens oppmerksomhet utover og i stor grad lette ethvert ubehag. Hendelser fra fortiden forsvinner ut av nåtid og påvirker ikke lenger personen.

 


 

«Legg merke til det»

Denne prosessen styrer en persons oppmerksomhet bort fra kroppen hans og ut mot omgivelsene. Fremgangsmåten er som følger:

1. Fortell personen at du skal prosesse ham, og forklar kort prosedyren.

2. Kommandoen som brukes, er:

«Legg merke til den/det __________(gjenstand som det pekes på).»

Forviss deg om at han forstår den.

3. Vis til en helt åpenbar gjenstand ved å peke på den. Si til personen: «Legg merke til den/det ________(gjenstand).»

4. Når personen har gjort det, anerkjenn ham ved å si «takk», «ok», «fint» eller lignende.

5. Fortsett med å gi kommandoen mens du styrer personens oppmerksomhet mot forskjellige gjenstander i omgivelsene. Pass på å anerkjenne personen hver gang etter at han har utført kommandoen.

Si for eksempel:

«Legg merke til den stolen.»

«Takk.»

«Legg merke til det vinduet.»

«All right.»

«Legg merke til det gulvet.»

«Utmerket.»

Og så videre.

6. Fortsett prosessen til personen som hjelpes, har gode indikatorer og har hatt en kognisjon.

Du kan avslutte prosessen på dette punktet. Si til personen: «Slutt på prosess.»

«Legg merke til det»

 


 

En havingness-prosess

Havingness er følelsen av at man eier eller er i besittelse av noe. Det kan også beskrives som begrepet å være i stand til å nå eller ikke å være forhindret fra å nå. Denne prosessen vender en persons oppmerksomhet mot omgivelsene så han kan ha dem. Fremgangsmåten er som følger:

1. Fortell personen at du skal prosesse ham, og forklar kort prosedyren.

2. Kommandoen som brukes, er:

«Se deg omkring her, og finn noe du kunne ha.»

Forviss deg om at han forstår den.

3. Gi kommandoen: «Se deg omkring her, og finn noe du kunne ha.»

4. Når personen har gjort det, anerkjenn ham ved å si «takk», «ok», «fint» eller lignende.

5. Fortsett å gi kommandoen. Pass på å anerkjenne personen hver gang etter at han har utført kommandoen.

Si for eksempel:

«Se deg omkring her, og finn noe du kunne ha.»

«Takk.»

«Se deg omkring her, og finn noe du kunne ha.»

«Bra.»

«Se deg omkring her, og finn noe du kunne ha.»

«All right.»

«Se deg omkring her, og finn noe du kunne ha.»

«Svært godt.»

Og så videre.

6. Fortsett prosessen til personen som hjelpes, har gode indikatorer og har hatt en kognisjon. Du avslutter prosessen på dette punktet. Si til personen: «Slutt på prosess.»

 

En havingness-prosess

 


 

«Ta på det»

Denne prosessen gjøres med begge personene gående omkring, eller hvis personen som hjelpes, ikke er i stand til å gå, kan de sitte ved et bord med et antall gjenstander spredt utover bordplaten. Prosedyren er som følger:

1. Fortell personen at du skal prosesse ham, og forklar kort prosedyren.

2. Kommandoen som brukes, er:

«Ta på den/det _______(gjenstand som det pekes på).»

Velg forskjellige gjenstander i rommet som personen skal berøre.

Vær sikker på at personen forstår kommandoen.

3. Gi kommandoen: «Ta på den/det________(gjenstand som det pekes på).»

4. Når personen har gjort det, anerkjenn ham.

5. Fortsett å gi kommandoen. Pass på å anerkjenne personen hver gang etter at han har utført kommandoen.

Si for eksempel:

«Ta på det bordet.»

«Takk.»

«Ta på den stolen.»

«Bra.»

Og så videre.

6. Fortsett prosessen til personen som hjelpes, har gode indikatorer og har hatt en kognisjon. Du avslutter prosessen på dette punktet. Si til personen: «Slutt på prosess.»

 

«Ta på det»

 


 

Ta på og slipp, på gjenstander i rommet

Dette er en veldig god teknikk som øker personens realitet på gjenstandene i lokalet. Fremgangsmåten er som følger:

1. Fortell personen at du skal prosesse ham, og forklar kort prosedyren.

2. Kommandoene som brukes, er:

a. «Hva i rommet er virkelig virkelig for deg?»

b. «Gå bort og ta på den/det.»

c. «Gi nå slipp på den/det.»

Vær sikker på at han forstår dem.

3. Gi kommandoen: «Hva i rommet er virkelig virkelig for deg?»

4. Når personen har svart, anerkjenn ham.

5. Gi deretter neste kommando: «Gå bort og ta på den/det.»

6. Når personen har gjort det, anerkjenn ham.

7. Gi deretter neste kommando: «Gi nå slipp på den/det.»

8. Når personen har gjort det, anerkjenn ham.

9. Fortsett å gi kommandoene i denne rekkefølgen: a, b, c, a, b, c, osv. Pass på å anerkjenne personen hver gang etter at han har utført kommandoen.

Si for eksempel:

«Hva i rommet er virkelig virkelig for deg?»

«Takk.»

«Gå bort og ta på det.»

«Bra.»

«Gi nå slipp på det.»

«All right.»

«Hva i rommet er virkelig virkelig for deg?»

«Svært godt.»

Og så videre.

10. Fortsett prosessen til personen som hjelpes, har gode indikatorer og har hatt en kognisjon. Du avslutter prosessen på dette punktet. Si til personen: «Slutt på prosess.»

 

Ta på og slipp, på gjenstander i rommet

 


 

«Bli nysgjerrig på det»

Dette er en grunnleggende objektiv prosess, og den er veldig enkel. Prosedyren er som følger:

1. Fortell personen at du skal prosesse ham, og forklar kort prosedyren.

2. Kommandoen som brukes, er:

«Bli nysgjerrig på den/det.»

Vær sikker på at han forstår den.

3. Vis til en gjenstand i rommet ved å peke på den, og si: «Bli nysgjerrig på den/det.»

Du sier ikke navnet på gjenstanden, du bare viser til den. Du sier ikke: «Bli nysgjerrig på den stolen.»

4. Når personen har gjort det, anerkjenn ham ved å si «takk», «ok», «fint» eller lignende.

5. Fortsett prosedyren ved å gi kommandoen. Pass på å anerkjenne personen hver gang etter at han har utført kommandoen.

Si for eksempel:

«Bli nysgjerrig på den/det.» (Pek på en gjenstand.)

«Takk.»

«Bli nysgjerrig på den/det.» (Pek på en gjenstand.)

«Bra.»

«Bli nysgjerrig på den/det.» (Pek på en gjenstand.)

«All right.»

«Bli nysgjerrig på den/det.» (Pek på en gjenstand.)

«Svært godt.»

Og så videre.

6. Fortsett prosessen til personen som hjelpes, har gode indikatorer og har hatt en kognisjon. Du avslutter prosessen på dette punktet. Si til personen: «Slutt på prosess.»

 

«Bli nysgjerrig på det»

 

den tiden som er nå, og som blir fortid like raskt som den blir observert. Det er et uttrykk som brukes løselig om omgivelsene som eksisterer nå.

en overraskende avsløring av noe som tidligere var ukjent eller som man ikke hadde innsett.

gi (noen) en anerkjennelse, noe som sies eller gjøres for å informere en annen om at utsagnet eller handlingen hans er lagt merke til, forstått og mottatt.

følelsen at man eier eller besitter; det kan også beskrives som ideen om å være i stand til å rekke ut eller ikke å bli forhindret i å rekke ut.

det som ser ut til å være. Realitet er grunnleggende sett enighet; graden av enighet oppnådd mellom mennesker. Det vi er enige om at er virkelig, er virkelig.

en ny forståelse av livet. Det er en uttalelse av typen «Vet du hva, jeg ...»; noe en person plutselig forstår eller føler.