OPDRACHT >> 14. Lees het gedeelte “TR 0, Er Zijn”

TRAININGSOEFENINGEN IN COMMUNICATIE

Nummer: TR 0, Er zijn

Naam: Er Zijn

Opdrachten: De coach zegt “start” om de oefening te beginnen. De coach gebruikt “dat was ’t” om de oefening te beëindigen of om de student op een fout te wijzen. Voorbeeld: de student valt in slaap; de coach zegt: “Dat was ’t. Je viel in slaap. Start.”

Wanneer de student het doel van deze oefening, of van welke oefening dan ook, heeft bereikt, zegt de coach: “Geslaagd”.

Hoewel deze oefening in feite weinig coachen met zich meebrengt, zijn er toch een paar dingen vereist. De coach zorgt dat de oefening gestart wordt en dat de student ermee doorgaat totdat hij ervoor is geslaagd.

Positie: De student en de coach zitten op een comfortabele afstand tegenover elkaar – op ongeveer 1 meter. De student heeft zijn ogen gesloten.

TR 0, Er zijn

DOEL: De student erin te trainen er op zijn gemak te zijn. Het gaat erom de student zover te krijgen dat hij er op zijn gemak kan ZIJN, op 1 meter afstand tegenover een ander, er te ZIJN en niets anders te doen dan er te ZIJN.

Om een communicatie te beginnen, moet je je op een plaats bevinden van waaruit je kunt communiceren. Als je er niet bent, ben je niet in staat om op een goede manier een communicatie te beginnen. “Er zijn” is een eerste vereiste voor goede communicatie; ingewikkelder dan dit is het niet.

Bij deze oefening houdt de student zijn ogen gesloten om het, voor een eerste stap, niet te moeilijk te maken er te zijn. Met gesloten ogen hoeft men niet te voldoen aan de extra eis iemand anders te confronteren, maar kan eenvoudig gewend raken er op een ontspannen wijze te zijn.

Nadruk bij de training: De student en coach zitten tegenover elkaar. De student heeft zijn ogen gesloten. Er wordt niet gesproken. Deze oefening wordt in stilte gedaan. Er zijn GEEN zenuwtrekkingen, er wordt niet bewogen, er wordt geen “systeem” of methode gebruikt of iets anders toegevoegd om er te ZIJN. Wanneer de student iets doet met zijn lichaam of bijvoorbeeld zijn rug tegen de stoel duwt in een poging alert te blijven, zijn dat voorbeelden van het gebruiken van een systeem of methode in plaats van er eenvoudig te zijn.

Gewoonlijk ziet men, wanneer men de ogen gesloten heeft, zwartheid of een gedeelte van het vertrek. Wees er op je gemak.

De coach heeft tot taak te zorgen dat de student alert blijft en de oefening doet.

Zit rechtop op een stoel met een rechte leuning. Doe de oefening tot er geen neiging of verlangen meer is om te wiebelen, zenuwtrekkingen te hebben, te bewegen of van positie te veranderen. Als er zoiets “opkomt”, ga dan met de oefening door tot deze “flat” is. Wanneer gezegd wordt dat iets “flat” is, wordt daarmee bedoeld dat de oefening lang genoeg is voortgezet om geen reacties meer teweeg te brengen.

De student dient deze oefening te doen totdat hij er volledig van overtuigd is, zonder voorbehoud, dat hij voor onbepaalde tijd stil en op zijn gemak kan blijven zitten, zonder neiging om zenuwtrekkingen te krijgen of heen en weer te bewegen of zulke neigingen te moeten onderdrukken.

Wanneer hij er op zijn gemak kan zijn en een grote stabiele win heeft behaald, is hij voor de oefening geslaagd.

Mensen ervaren gewoonlijk vele verbeteringen tijdens het doen van TR’s; zij merken bijvoorbeeld dat hun vermogen om dingen te confronteren en te communiceren groter geworden is, dat hun waarnemingsvermogen verbeterd is, enzovoort. Dit worden wins genoemd want de student had de wens zijn communicatievaardigheden te verbeteren en zijn bewustzijn te verhogen, en alles wat hij bereikt op de weg naar dat doel is dan op zichzelf een win. Het behalen van een grote stabiele win betekent dat de student het punt heeft bereikt waarop hij die oefening kan doen en zijn vaardigheid daarin en zijn vermogen om deze toe te passen stabiel zijn. Een grote stabiele win is een aanzienlijke, blijvende vooruitgang.

het vermogen om die dingen die er zijn onder ogen te zien.

het bereiken van een gewenste verbetering. Voorbeelden van wins zou een persoon zijn die zijn vermogen tot communiceren heeft vergroot, die een vergroot gevoel van welzijn heeft gekregen of die meer zekerheid heeft verworven over een deel van zijn leven. Bij de Training Routines is er sprake van een grote stabiele win – een belangrijke, blijvende vooruitgang – als hij het punt heeft bereikt waarop hij de oefening kan doen en zijn vaardigheid hierin stabiel is.

het vermogen om die dingen die er zijn onder ogen te zien.