FELADAT >> 8. Olvassa el a „Pluszpontok” című részt.

PLUSZPONTOK

Egy vagy több olyan állapot is létezik, amely akkor áll fenn, ha a helyzet vagy a körülmény logikus. Ezeket pluszpontoknak nevezzük. A  pluszpont olyan igaz adat, amelyet a logikus állapotok alább következő listájával összehasonlítva igaznak találunk. 

A pluszpontok mutatják meg, hogy hol van a logika, és hol mennek a dolgok jól, vagy hol van az, ahol valószínűleg jól mennek. 

Amikor a dolgok javulnak, vagy hirtelen javulás mutatkozik egy területen vagy szervezetben, meg kell találnunk a javulás okát, hogy erősíthessük azt, ami sikeres volt. Az ilyen kivizsgálás a pluszpontok használatával történik. 

A pluszpontok a következők:

AZ ODAVÁGÓ TÉNYEK ISMERTEK. (Minden odavágó tény ismert.) 

Az odavágó tények ismertek

ESEMÉNYEK HELYES SORRENDBEN. (Események tényleges sorrendben.)

Események helyes sorrendben

FELTÜNTETETT IDŐPONT.
(Időpont megfelelően feltüntetve.) 

Feltüntetett időpont

TÉNYSZERŰNEK BIZONYULT ADATOK.
(Az adatok tényszerűek, azaz igazak és érvényesek.)

Tényszerűnek bizonyult adatok

HELYES VISZONYLAGOS FONTOSSÁG.
(A fontos és nem fontos dolgok helyesen vannak osztályozva.)

Helyes viszonylagos fontosság

VÁRT IDŐTARTAM. (Az események annyi idő alatt történnek meg, illetve annyi idő alatt hajtják végre őket, amennyit az ember ésszerűen elvár.) 

Várt időtartam

ELÉGSÉGES ADAT. (Nincsenek olyan kihagyott adatok, amelyek befolyásolnák a szituációt.)

Elégséges adat

ODATARTOZÓ ADAT. (A bemutatott vagy elérhető adat az adott dologhoz tartozik, és nem valami máshoz.)

Odatartozó adat

HELYES FORRÁS.
(Nem rossz a forrás.)

Helyes forrás

HELYES CÉLPONT.
(Nincs olyan irányba haladás, amely helytelen lenne az adott szituáció esetén.)

Helyes célpont

ADATOK UGYANABBA A KATEGÓRIÁBA BESOROLVA. (Kettő vagy több, különböző osztályba tartozó adat nincs ugyanazon osztályba tartozónak feltüntetve.)

Adatok ugyanabba a kategóriába besorolva

AZ AZONOSSÁGOK AZONOSAK.
(Nem hasonlóak vagy különbözőek.)

Az azonosságok azonosak

A HASONLÓSÁGOK HASONLÓAK.
(Nem azonosak vagy különbözőek.) 

A hasonlóságok hasonlóak

A KÜLÖNBSÉGEK KÜLÖNBÖZŐEK.
(Nem tüntették fel őket azonosnak vagy hasonlónak.)

A különbségek különbözőek

Egy olyan kiértékelés készítésekor, amikor azt akarjuk megtalálni, hogy dolgok miért mennek jobban, hogy azok megismételhetőek legyenek, létfontosságú, hogy a valós pluszpontokat a fenti neveik alapján használjuk.

Végül is a pluszpontok azok, amelyektől a dolgok jól mennek.

Nem tudás

Mindig van valami, amit tudni lehet egy dologról.

Bölcs ember az, aki egymásnak ellentmondó adatokkal szembesülve felismeri, hogy legalább egy dolgot tud – azt, hogy nem tudja.

Ezt megértve, aztán lépéseket tehet a dolgok kiderítésére.

Ha kiértékeli az adatokat, amelyeket ténylegesen felfedett a fenti dologgal kapcsolatban, akkor tisztázni tudja a szituációt. Ezután logikus következtetésre juthat.

Gyakorlatok

Az itt leírt logikai hibákra önnek ki kell dolgoznia a saját példáit.

Így gyakorlatot szerez egy szituáció adatainak kiválogatásában.

Ha már ki tudja válogatni az adatokat, és ebben gyakorlatot szerez, akkor nagyon nehéz lesz becsapni önt, és már meg is tette az első létfontosságú lépést bármely szituáció helyes megítélése felé.

bármilyen olyan fennálló állapot, amikor a szituáció vagy körülmény logikus. A pluszpontok megmutatják, hogy hol van logika, és hol mennek jól a dolgok, vagy hol hajlanak arra, hogy jól menjenek.