FELADAT >> 18. Olvassa el „A Drogrundown” című részt.

A DROGRUNDOWN

Noha a Méregtelenítő program életbevágó lépés a drogok által okozott hatások kezeléséhez, önmagában véve nem teljes kezelés. 

A drogoktól és káros következményeiktől való teljes mentességhez az illetőnek közvetlenül kezelnie kell azokat a mentális képmásokat is, amelyek kapcsolatban állnak a drogfogyasztással. Noha a Méregtelenítő program eltávolítja a mentális képmásokat állandó restimulációban tartó drogmaradványokat, a képek továbbra is léteznek. Restimulálhatják őket a környezet érzékletei, és kedvezőtlenül befolyásolhatják a személyt annak éberségi szintje alatt, méghozzá anélkül, hogy a személy kontrollálni tudná ezt; ez a tényező nemcsak alattomos, de egyben rendkívül káros is. 

Azt a processzinget, amely közvetlenül ezekkel a képekkel foglalkozik, Drogrundownnak nevezzük. Szcientológia egyházakban és missziókban igen jól képzett szakemberek szolgáltatják.

Rendes körülmények között az ember pontosan rögzíti elméjében a fizikai univerzum érzékleteit.
A drogok azonban összekuszálhatják ezeket a feljegyzéseket, és súlyosan eltorzítják azt, amit az illető érzékel, majd később a visszaemlékezését is azzal kapcsolatban, ami ténylegesen történt.

A rundown ismert végeredménnyel záruló lépéssorozat, amelyet arra terveztek, hogy kezelje egy személy életének vagy nehézségeinek egy bizonyos területét. A Drogrundown a drogok, alkohol és gyógyszerek káros hatásaitól való felszabadulást eredményezi, és megszabadítja a személyt a fogyasztásuk kényszerétől.

Amikor a személy drogok hatása alatt áll, az érzékletei és a fizikai univerzumról készült felvételei enyhén szólva pontatlanok, mivel kombinálódnak bennük a múltbeli események, a képzelet és az abban az időpontban lezajlott tényleges események. A személy jelen idejű érzékleteibe belekeveredhetnek a múltbeli élményekből származó képei. Lényegében tehát az elméjében található képek kisebb vagy nagyobb mértékben össze vannak zagyválva. Így mind az emlékezete, mind a gondolkodási képessége romlik. 

A Drogrundown processzinggel az ember képes lokalizálni a drogok, az alkohol és a gyógyszerek által kiváltott, bármely káros mentális hatás forrását.
Meg tud szabadulni ezektől az ártalmas mentális hatásoktól, és attól is, hogy valaha ismét szükségét érezze drogok fogyasztásának.

A Drogrundown több fontos dolgot is kezel a múltbeli drogfogyasztással kapcsolatban. Először is precíz eljárásmódokkal közvetlenül foglalkozik azokkal az élményekkel, amelyeket az illető a drogfogyasztás alatt megtapasztalt. Ezek felszabadítják az ezeken az élményeken megragadt figyelmet, hogy többé már ne tudjanak hatni a személyre. 

Minél jobban felszabadul a személy figyelme a múltbeli eseményekről, annál jobban képes boldogulni az életben. Intelligensebbnek érzi magát, javul az érzékelése, jobban tudja kontrollálni önmagát és a környezetében levő dolgokat, valamint képesebbé válik arra, hogy ésszerűen együttműködjön másokkal.

A Drogrundown egy másik tényezőt is kezel: aki drogokat szedett, annak rengeteg kellemetlen testi, érzelmi és mentális érzete is kapcsolódik a drogokhoz. Ezek forrásának felfedezésével és megvizsgálásával felszabadul az elmében hozzájuk kapcsolódó ártalmas energia. 

Végül a processzing közvetlenül eljut a dolog gyökeréig, és megtalálja azokat az alapvető okokat, amelyek miatt a személy drogokat szedett. Kezdetben a személy valamilyen okból, valamilyen fizikai szenvedés vagy reményvesztettség miatt fordult a drogokhoz. Így a drogprobléma lényegében lelki természetű. A lény valahogyan szenvedett, és a drogok váltak az enyhítés eszközévé.

Az illető a drogokra, az alkoholra vagy a gyógyszerekre úgy tekintett mint gyógyírra a nem kívánt érzések vagy állapotok ellen, amelyeknek skálája csaknem végeláthatatlan lehet: magában foglalhat a fizikai fájdalmaktól a szorongásig és az önbizalomhiányig bármit. Tehát ki kell deríteni, hogy valójában mi volt a baj azelőtt, hogy a drogok az illető számára megoldássá, avagy „gyógymóddá” váltak.

Ha ezzel az eredeti okkal nem foglalkozunk, akkor a drog, gyógyszer vagy alkohol fogyasztásának szükségessége vagy kényszere megmarad. A processzing nemcsak a drogok hatásait kezeli hatékonyan, de azt is lehetővé teszi a személy számára, hogy felfedezze és eltávolítsa azokat az okokat, amelyek egyáltalán arra vitték, hogy drogokat fogyasszon. Ezáltal teljesen megszünteti minden olyan vágyát, hogy a jövőben drogokat használjon, vagy függjön tőlük. 

A Drogrundown tehát azokkal a nemkívánatos érzésekkel foglalkozik, és azokat kezeli, amelyeket a személy drog-, alkohol- vagy gyógyszerfogyasztás alatt és előtt élt át. Eltávolítja a személyből a további drog- vagy alkoholfogyasztásra irányuló kényszert, hogy az illetőnek soha ne kelljen többé ezekhez folyamodnia.

E processzing lezárása által a személy végre megszabadul a drogok minden hatásától. 

A korábbi drogfogyasztásból adódó mentális és szellemi károsodás teljes megoldása megköveteli e lépések mindegyikét.

processzek sorozata, amelyek a múltbeli drogfogyasztással kapcsolatban álló mentális képmásokkal foglalkoznak. A Drogrundown a drogok, alkohol és gyógyszerek káros hatásaitól való felszabadulást eredményezi, és megszabadítja a személyt a fogyasztásuk kényszerétől.

ismert végeredménnyel záruló lépéssorozat, amelyet arra terveztek, hogy kezelje egy személy életének vagy nehézségeinek egy bizonyos területét.