מטלה >> 17. קרא את המאמר "הקלה על יחסי אנוש".

הקלה על יחסי אנוש

ישנו מרכיב בסיסי נוסף של יחסי ציבור שלעתים קרובות מתעלמים ממנו ומייחסים לו מעט מדי חשיבות, אך כאשר מיישמים אותו נכון הוא יכול להקנות יסוד להצלחה בעת עיסוק עם אחרים.

הנוהל המקורי שפותח על-ידי האדם כדי לשמן את מנגנון יחסי האנוש היה "גינוני התנהגות נאותים". 

מונחים אחרים המתארים נוהל זה הם אדיבות, הליכות מכובדות, פורמאליות, אתיקטה, נימוס, עידון, ליטוש, תרבות, נימוסיות, אלגנטיות וכבוד. 

אפילו לתרבויות הפרימיטיביות ביותר היו טקסים מפותחים מאוד של יחסי אנוש. בעת מחקר שערכתי ממקור ראשון על עשרים ואחד גזעים פרימיטיביים שונים, התרשמתי שוב ושוב מהפורמאליות שהתלוותה ליחסיהם הבין-אישיים, ליחסיהם הבין-שבטיים וליחסיהם הבין-גזעיים. 

בכל הגזעים מגנים "גינוני התנהגות גרועים". 

אלה שיש להם "גינוני התנהגות גרועים" נדחים.

לכן, הטכנולוגיה הראשונה במעלה של יחסי ציבור היתה "גינוני התנהגות". 

לפיכך, אדם או קבוצה שמיישמים את הטכניקות של יחסי ציבור מבלי לתרגל או לשלוט בגינוני ההתנהגות המקובלים בתור "גינוני התנהגות נאותים" על-ידי אלה שאיתם הם באים במגע, ייכשלו. אדם או קבוצה כאלה עשויים לדעת את כל טכנולוגיית היח"צ המתקדמת, ועדיין להיכשל בצורה עלובה על הבסיס היחידי של "הפגנת גינוני התנהגות גרועים". 

"גינוני התנהגות נאותים" מסתכמים ב-: 

(א) הענקת חשיבות לאדם האחר.

(ב) שימוש במחזור התקשורת הדו-כיווני. 

בעת עיסוק עם אנשים, אי אפשר להעביר את הרעיונות של האדם לאחרים ולהשיג הסכמה ללא מחזור תקשורת דו-כיווני. 

ב-"מחזור" הכוונה לפרק זמן שיש לו התחלה וסוף. במחזור תקשורת יש לנו אדם אחד שיוזם תקשורת לאדם שני אשר מקבל את התקשורת, מבין אותה ונותן עליה וידוע, ובכך מסיים את המחזור. במחזור תקשורת דו-כיווני, האדם השני יוזם עכשיו תקשורת לאדם הראשון אשר מקבל אותה, מבין אותה ונותן עליה וידוע. במילים אחרות, מחזור התקשורת הדו-כיווני הוא מחזור טבעי של תקשורת בין שני אנשים. זה לא מחזור תקשורת דו-כיווני אם אחד משני האנשים אינו יוזם תקשורת, בתורו, כאשר הוא אמור לעשות זאת. 

יהיו התנועות או הטקסים אשר יהיו, שני פקטורים אלה – הענקת חשיבות לאדם האחר ושימוש במחזור התקשורת הדו-כיווני – מעורבים בכך. לכן, אדם אשר יפר אותם ימצא שהוא עצמו, כמו גם תוכניתו, נדחים. 

יהירות וכוח עשויים להביא לאדם ריבונות ושליטה, אבל לעולם לא יביאו לכך שיכבדו ויקבלו אותו. 

הפסיכיאטר או הפסיכולוג מעולם לא יכלו לזכות בשבחים או בתמיכה כללית למרות כל "טכנולוגיית הנפש" שלהם, משום שהם בעצמם (א) יהירים בצורה שלא תיאמן, (ב) הם מתייחסים לאחרים בבוז נוקב ("האדם הוא חיה", "האנשים כולם לא שפויים" וכו'). 

פשוט אין להם "גינוני התנהגות נאותים"; כלומר, (א) הם לא חושבים שאחרים הם חשובים ולא מעניקים להם הרגשת חשיבות ו-(ב) מחזור התקשורת זר להם לחלוטין. 

יח"צ מוצלח

אם כן, כל יחסי הציבור המוצלחים בנויים על היסוד האיתן של גינוני התנהגות נאותים, מאחר שהם מהווים את הטכנולוגיה הראשונה אשר פותחה כדי להקל על יחסי אנוש. 

גינוני התנהגות נאותים הם הטכנולוגיה הראשונה אשר פותחה כדי להקל על יחסי אנוש. לפיכך, שום טכנולוגיה של יחסי ציבור לא תהיה מוצלחת אם מרכיב זה יושמט.

כאשר אדם מתעלם מ-"סתם שומרים" משום שזה למטה מכבודו לשים לב אליהם כשהוא מנסה להיפגש עם הבוס שלהם, זה עלול להיות הרה-אסון. מי מדבר עם הבוס שלהם? אותם "סתם שומרים". 

לקבוע פגישה ולא לקיים אותה, לשלוח הזמנה מאוחר מכדי שהיא תיענה, לא להציע מזון או שתייה, לא לקום כאשר גברת או אדם חשוב נכנסים, להתייחס בפומבי אל אלה הכפופים לאדם כאל משרתים, להרים קול בפומבי באופן צורם, להפריע למה שאדם אחר אומר כדי "לעשות משהו חשוב", לא לומר תודה רבה או לילה טוב – כל אלה הם "גינוני התנהגות גרועים". אנשים שעושים את הדברים האלה או אלף דברים אחרים של חוסר נימוס, נדחים באופן מנטלי על-ידי אלה שאיתם הם באים במגע. 

מאחר שמשמעותם של יחסי ציבור היא ביסודו של דבר הסכמה לקבל, נימוסים גרועים מסכלים זאת לחלוטין. 

כדי ליישם את הטכניקות של יח"צ בהצלחה, אדם חייב שיהיו לו גינוני התנהגות נאותים. 

זה לא קשה. אדם חייב לבדוק את גישתו כלפי אחרים וליישר את ההדורים. האם כל אדם אחר הוא חשוב כשלעצמו? ואז הוא חייב שמחזור התקשורת הדו-כיווני שלו יהיה כל-כך מושלם עד שזה רק טבעי שבכלל לא מבחינים בו. 

בהנחה שלאדם יש את שני הדברים האלה, הוא יכול ללמוד כעת את חלקי הטקס שמרכיבים את הנוהל שנחשב ל-"גינוני התנהגות נאותים" בקבוצה שאיתה הוא מתרועע. 

לאחר מכן, בהנחה שהאדם משתמש נכון בטכנולוגיה של יחסי ציבור, יש לו יח"צ מוצלח. 

חשיבות

אנשים מתרעמים על אלה שלא מעניקים להם כל חשיבות. חלק מכריע מאוד ב-"גינוני התנהגות נאותים" הוא הענקת חשיבות לאנשים אחרים.
הבחנה בקיומם של אנשים ומתן וידוע לכך מעניקים להם את חשיבותם.

אין לך מושג עד כמה האנשים חשובים. קיים כאן יחס הפוך – לאלה שבתחתית יש חשיבות עצמית הרבה יותר גדולה מאשר לאלה שבפסגה, שהם כן חשובים. המושג שיש לעוזרת-בית בנוגע לחשיבותה שלה הוא הרבה יותר גדול מזה של מנכ"ל מצליח!  

אם תתעלם מאנשים, זה על אחריותך.  

חנופה איננה שימושית ביותר והיא חשודה לעתים קרובות כי היא לא נובעת מאמונה כנה. כולם, למעט השוטה, יכולים להבחין בכזב שבה. 

הדרך להראות לאדם שהוא חשוב היא בכך שנותנים לו כבוד, או פשוט בכך שמבטיחים לו שהוא נראה לעין ושמקבלים אותו. 

כשרואים שמישהו קיים ומכירים בכך, זה מעניק לו חשיבות. 

גם כשיודעים את שמו ואת הקשרים שלו זה מבסס חשיבות. 

הבלטת חשיבותו העצמית של האדם תהיה מקובלת בדיוק כמו חתול מת בחתונה.

לאנשים יש ערך והם חשובים. גדולים או קטנים, הם חשובים. 

אם אתה יודע את זה, אתה בדרך הנכונה בנוגע לגינוני התנהגות נאותים.  

כך יכולים להתרחש יחסי ציבור. 

תקשורת

מחזור התקשורת הדו-כיווני חשוב יותר מהתוכן. 

תוכן התקשורת, המשמעות המועברת לאחר או לאחרים, הם משניים לעובדת קיומו של מחזור תקשורת דו-כיווני. 

תקשורת שנעה רק בכיוון אחד לעולם אינה מבססת מחזור תקשורת דו כיוונית. גינוני התנהגות נאותים דורשים מחזור תקשורת דו-כיוונית בין האדם עצמו לבין האדם האחר.

גינוני התנהגות נאותים דורשים מחזור תקשורת דו-כיווני.

תקשורת קיימת על מנת שיענו לה או ישתמשו בה. 

לפני שתקשורת תישא מסר כלשהו, חייב קודם כול להתקיים מחזור תקשורת. 

מסרים לא נעים על קו תקשורתשאינו קיים. הקו או הנתיב שלאורכו תקשורת נעה מאדם אחד לאחר חייבים להיות שם. 

הפרסום תמיד מפר את זה. "קְנה אגסי!"אל החלל הריק. דברים אחרים חייבים לבסס את הקו. והקו חייב להיות כזה שמשיג תשובה, בין אם על-ידי שימוש או על-ידי רכישה או מענה. 

דוגמה מצחיקה לכך היתה של אדם שעבד בכתיבת מכתבים עבור מחלקת מכירות, ואמר לאנשים בלי כל הקדמה או סיבה לקנות פריט באלפי דולרים, מבלי לתת אפילו הסבר על התועלת בו או על ערכו. התגובה – אפס. אין כל קו תקשורת. הוא כתב אל שֵם, אבל לא באמת אל מישהו. 

בעת מגע חברתי, חייבים לבסס מחזור תקשורת לפני שהצד השני יסכים לקבל את הדובר. ואז ייתכן שהאדם יוכל להעביר את המסר שלו. 

גינוני התנהגות נאותים דורשים מחזור תקשורת דו-כיווני. זה נכון אפילו לגבי מכתבים חברתיים ושיחות טלפון. 

מכך נובע שיש "להגיד למארחת לילה טוב כאשר אדם עוזב". 

אדם צריך באמת להבין את מחזור התקשורת הדו-כיווני על מנת שיהיו לו גינוני התנהגות נאותים באמת. 

ללא מחזור תקשורת דו-כיווני, יחסי הציבור הופכים לעניין עלוב למדי. 

טקסים

אם טקס ההתוועדות של האינדיאנים האמריקניים היה כה מדויק ומורכב, אם לאלף גזעים פרימיטיביים אחרים היו נוהג חברתי מדויק וצורות פנייה אל אדם שהן מדויקות, אז זה לא מוגזם לבקש מהאדם המודרני שינהג גם הוא על פי גינוני התנהגות נאותים. 

אולם "גינוני התנהגות נאותים" גלויים כיום לעין פחות מאשר בעבר. זה קורה משום שהתמזגותם של גזעים ושל מנהגים רבים כל-כך זה בזה נוטה להרוס את דפוסי הטקס שבעבר היו מבוססים היטב ביחידות הקטנות יותר. 

לפיכך, נראה שאנחנו מסתכלים על עידן רשלני של גינוני התנהגות. 

זה לא תירוץ לכך שיהיו לאדם גינוני התנהגות גרועים. 

אדם יכול להיות עם גינוני התנהגות מצוינים, פשוט על-ידי שמירה על: 

א. חשיבותם של אנשים

ב. מחזור תקשורת דו-כיווני

ג. שמירה על טקסים מקומיים כהתנהגות הולמת

אלה הדברים הראשונים שחייבים להיות קיימים אצל מי שמיישם את טכנולוגיית היח"צ.

על הבסיס הזה יכול להיבנות קיום מקובל של יחסי ציבור אשר גורם ליח"צ להצליח. 

טכנולוגיית יח"צ עוזרת לך ליצור עולם טוב יותר
אדם יכול להשפיע על הקהילה בכללותה באמצעות טכנולוגיה של יחסי ציבור.
סקר שנעשה על מספר מספיק של אנשים מהציבור ...
... מגלה את הדאגה שהיא הממשית ביותר לציבור.
לאחר מכן אפשר להרכיב תוכנית לקבוצה,שמקדמת את שאיפותיה ומשיגה את תמיחת הקהילה.
התוצאה היא שיתוף פעולה מוגבר לגבי פעולות שמשפרות מצבים בחברה ובעולם.

התנהגות מעודנת, מלאת חן ונעימה.

שלטון; שליטה.

חריף וחמור.

קשר יחסי; מספר או כמות ביחס למספר או לכמות אחרים. יחס מבוטא לפעמים במספר או בכמות ביחס למספר או לכמות אחרים. לדוגמה, אם אדם מעביר עשר שעות בתוך הבית ושעה אחת בחוץ, היחס הוא 1:10 או במילים, עשר לאחת.

הנתיב שלאורכו נעה תקשורת מאדם אחד לאחר.