מטלה >> 22. קרא את "לוח ההתארגנות של שבע הדיביזיות".

לוח התארגנות בן שבע דיביזיות

לכל ארגון נדרש מבנה ניהולי שמספק פיקוח ותיאום בין פעילויות הדיביזיות. בראש כל דיביזיה בלוח התארגנות זה בן שבע הדיביזיות עומד מזכיר. על מנת לספק לדיביזיות הדרכה אופטימלית, ישנם שני מזכ"לים. אחד מספק הנחיה לשלוש דיביזיות; והשני – לארבע דיביזיות. בראש כל הארגון עומד מנכ"ל. הוא עובד עם המזכ"לים ובאמצעותם כדי לדאוג לתפוקה ולהתרחבות של הארגון.