מטלה >> 27. קרא את "התארגנות ומורל".

התארגנות ומורל

יסודות ההתארגנות, כפי שהם נמצאים בפרק זה, מציגים תגליות שיכולות להפוך את כיוון ההתדרדרות של כל ארגון ולהביא לייצור או להגביר את ההתרחבות המסודרת של קבוצה שכבר משגשגת. ניתן לנצלן בבית, בבית-הספר או במקום העבודה – אין גבול להיקף היישום שלהן. אדם יכול להועיל באמצעות ארגון הפעילויות שלו.

אם אתה מארגן משהו היטב וביעילות, יהיה לך מורל טוב. יהיו לך גם מצבים משופרים.

בכל מקום שבו המורל ירוד, ארגן!

סקר מדוקדק מאוד של אנשים מראה שהמחאה הבסיסית שלהם היא נגד חוסר ארגון. "זה לא מנוהל כמו שצריך!" היא הסיבה שהם מוחים נגד דברים.

יישום טכנולוגיית ההתארגנות יכול להחליק את המחאות הללו, ולהביא לעלייה בתפוקה וכך גם למורל טוב יותר.

בעוד שיסודות הארגון הללו עשויים להצריך שינוי כלשהו בשיטות הפעולה של האדם או של הקבוצה, הם פשוטים יחסית ליישום. ואם רצונך בהצלחה, הם בהחלט שווים את המאמץ, משום שהוכח באופן חד-משמעי שהם פועלים. באמצעות שימוש בעקרונות הללו, ניתן לגרום לכל מפעל לשגשג.

באופן מוחלט; ללא ספק.