מטלה >> 4. קרא את המאמר "סיוע ביצירת מגע".

סיוע ביצירת מגע

ישנו עיקרון בסיסי בסיינטולוגיה שמורכב מהנחת איבר פגוע בגוף בדיוק על המקום שבו הוא נפגע או בתוכו. לפעולה זו יכולה להיות השפעה תרפויטית והיא נקראת 'סיוע ביצירת מגע'. זהו הסיוע הנפוץ ביותר לתאונות ולפציעות.

תיאוריה

אחד מהיסודות של תגובות החיים הוא התרחקות ממקומות שבהם האדם נפגע. זהו גורם הישרדותי אך הוא אינו אנליטי (אינו מבוסס על חשיבה רציונלית). לדוגמה, אם אדם נתקל בשולחן ופצע את עצמו, הוא יטה להימנע מלהתקרב לנקודה זו שנית. הוא יחשוב שהוא שומר מרחק מהשולחן, אולם למעשה הוא שומר מרחק מהמיקום המדויק של התאונה. אפילו אם השולחן יילקח משם, הוא ימשיך לשמור מרחק מן המיקום שבו הוא נפצע. זוהי הסיבה הבסיסית ל-'סיוע ביצירת מגע'.

כאשר הנקודה המדויקת של התאונה או של הפציעה היא נגישה, בצע תמיד 'סיוע ביצירת מגע'. אפשר לאחריו לבצע סוגים אחרים של סיועים, אך בראש ובראשונה יש לבצע את ה-'סיוע ביצירת מגע', אם החפצים הפיזיים והמיקום הם נגישים.

נוהל

  1. זכור שבדרך כלל יש להגיש עזרה ראשונה ולנקוט פעולות פיזיות לפני שניתן להתחיל ב-'סיוע ביצירת מגע'. עזרה ראשונה תמיד קודמת לכול. בחן את המצב מנקודת המבט של מהי מידת הנחיצות של עזרה ראשונה, ולאחר שפתרת את המצב הזה, הגש את הסיוע. סיוע לא יחסום עורק פועם, אבל חוסם עורקים יעשה זאת.
  2. קח את האדם אל הנקודה המדויקת שבה התרחשה התאונה. אם החפץ היה חם, תן לו להתקרר תחילה; אם זרם החשמל היה פעיל, כבה אותו לפני ביצוע הסיוע.
  3. אמור לאדם "אנחנו עומדים לעשות עכשיו 'סיוע ביצירת מגע'."
  4. בקש מהאדם להגיע אל אותה התנוחה שבה הוא היה לפני שהתאונה קרתה. אם הוא החזיק בידו כלי עבודה, או השתמש באחד, עליו לחזור על אותן התנועות שהוא עשה איתו.
  5. אמור לאדם לנוע באיטיות דרך התאונה בדיוק כפי שהיא קרתה. בקש ממנו לשכפל בדיוק את מה שקרה בזמן הפציעה, על-ידי כך שתגרום לו לגעת בנקודה המדויקת עם חלק הגוף הפגוע שלו. בקש ממנו לגעת בעדינות בדבר שפגע בו. אם הוא נדקר באצבעו מקוץ בגן הוורדים, הבא אותו לגעת בעדינות עם אותו החלק של אותה האצבע שנדקרה באותו הקוץ עצמו. אם דלת נסגרה על ידו, בקש ממנו לחזור, ועם היד הפצועה, לגעת בנקודה המדויקת של אותה הדלת, כשהוא משכפל את אותן התנועות שקרו בזמן הפציעה. אין כמעט כל פקודות שמעורבות בכך; ככל שתגיד פחות, כך ייטב.
  6. חזור על כך שוב ושוב עד שהסומאטיק המדויק נדלק ואז מתפזר – מופיע, ואז נעלם. (בסיינטולוגיה אנחנו משתמשים במילה סומאטיק כדי לציין כל תחושה, מחלה, כאב או אי-נוחות של הגוף. soma פירושה "גוף" ביוונית.)

בנוסף להתפזרות הסומאטיק, לאדם תהיה גם הבנה בנוגע לדבר-מה: פציעתו או הנסיבות הקשורות לדרך שבה הוא נפגע או הסביבה. הבנה כזאת נקראת הארה.

כדי להפיק את התופעה המדויקת של התפזרות הסומאטיק, עליך לגרום לו לגעת בנקודה המדויקת. כאשר דבר זה קורה ויש לו הארה,סיים את הסיוע בכך שתאמר לאדם: "סוף הסיוע". כשזה קורה, סיים את הסיוע על-ידי כך שתגיד לאדם "סוף הסיוע".

אל תכריח את האדם

לפעמים יש לבצע 'סיוע ביצירת מגע' במדרג– בגישה הדרגתית. הבה נאמר שילד נתקל עם השוֹק שלו במכסחת הדשא, ועכשיו הוא אינו רוצה להתקרב יותר מאשר שלושים מטר מאותה מכסחה. אתה תגרום לו לעשות 'סיוע ביצירת מגע' עם השוֹק ועם הגוף שלו באותה נקודה (שלושים מטר מאותה המכסחה), כשאתה מבקש ממנו לחזור על התנועות של התאונה. בהדרגה, שלב אחרי שלב, אתה מצמצם את המרחק שהוא מוכן להתקרב אליה, ובסופו של דבר הוא ייגש ויעשה 'סיוע ביצירת מגע' עם מכסחת הדשא.

כשאדם עובר תאונה או פציעה, יש לבצע 'סיוע ביצירת מגע'.
אחד מהיסודות הבסיסיים של תגובות בחיים הוא להתרחק ממקומות שבהם האדם נפגע.
בקש מהאדם להיכנס לאותה התנוחה שבה הוא היה לפני שהתאונה קרתה. אתה מבקש ממנו לגעת בעדינות בדבר שפגע בו. אם הוא החזיק ביד כלי עבודה, או השתמש באחד, עליו לחזור על אותן התנועות שהוא עשה איתו.
חזור על כך שוב ושוב עד שהסומאטיק המדויק יידלק ואז יתפזר וייעלם (הכאב ייעלם), ולאדם תהיה הארה. כדי להפיק את התופעה המדויקת הזאת, עליך לגרום לו לגעת בנקודה המדויקת.

לעולם אל תגרור את האדם בכוח אל הנקודה שבה התרחשה הפציעה או התאונה. אם תנסה להכריח את האדם, אתה עלול להמם אותו, דבר שיכולה להיות לו השפעה גרועה עליו.

'סיוע ביצירת מגע' יכול להתבצע סולו (על-ידי האדם עצמו) אך האדם חייב לוודא שהוא עושה אותו עד שהסומאטיק מתפזר.

ניתן וצריך לטפל בכל סוג של פציעה עם 'סיוע ביצירת מגע'. זהו תמיד הסוג הטוב ביותר של סיוע לפציעה כאשר הנקודה המדויקת נגישה, והוא צריך להקדים כל פעולות סיוע אחרות. ל-'סיועים ביצירת מגע' יש שימושים בלתי מוגבלים. לעתים הם פלאיים – אך הם תמיד עוזרים.

אם אדם נפצע, הוא יכול לבצע 'סיוע ביצירת מגע' על עצמו. הוא משכפל בעדינות בדיוק מה קרה בזמן הפציעה, כשהוא דואג להמשיך עד שהכאב מתפוגג.

העברת תהליכים:

צורה מיוחדת של ייעוץ אישי, ייחודית לסיינטולוגיה, שעוזרת לאדם לבחון את הקיום שלו, ומשפרת את היכולת שלו לעמת מהו והיכן הוא. העברת תהליכים היא פעילות מדויקת, שיטתית מאוד ועם נהלים מדויקים.

רצועה של בד המהודקת בחוזקה סביב זרוע או רגל פצועה כדי לעצור באופן זמני את זרימת הדם מעורק גדול, כדי למנוע איבוד דם רב.