סיועים למחלות ולפציעות
מתוך 'ספר-העזר של סיינטולוגיה'