OPGAVE >> 10. Læs ”Kommunikation i ægteskab”.

KOMMUNIKATION I ÆGTESKAB

Der er endnu en vigtig faktor i at skabe et succesfuldt ægteskab – eller i at reparere et, der er kørt af sporet. Det medfører også kommunikation – udvekslingen af idéer mellem to individer.

Faktisk er roden til, at ægteskabet lykkes, kommunikation, ud af hvilken, der kan springe en stærk forening. Manglen på kommunikation er det isbjerg, som får skibet til at kuldsejle.

Først og fremmest er mænd og kvinder ikke for påpasselige med ”hvem de pludselig gifter sig med”. I fraværet af grundlæggende uddannelse om neuroser, psykoser eller hvordan man bedømmer, om en person er god til madlavning eller er en god forsørger, er den eneste ledende faktor i valget af ægtefæller den lumske, forræderiske og ikke altid let-identificerbare ting kaldet ”kærlighed”. Det er for meget at forlange af et samfund over myrestadiet, at det skal være fuldstændig praktisk med hensyn til en institution, der i bund og grund er så upraktisk som ægteskabet. Derfor er den løssluppenhed, der fortsat lægges for dagen, når det drejer sig om fejltagelser i valg af partnere, ikke overraskende.

Der er imidlertid måder, ikke kun til udvælgelse af partner, men også til at garantere, at ægteskabet vil fortsætte; og de er enkle. De afhænger hele tiden af kommunikation.

Der bør i intellekt være en del ligelighed (lighed), ligesom forholdet mellem en mand og en kvinde bør være præget af tilregnelighed, for at et ægteskab skal lykkes. I den vestlige kultur forventes det, at kvinden er i besiddelse af nogen færdigheder inden for humanistiske fag (kulturelle studier såsom sprog, litteratur, filosofi og kunst) og videnskab. Det er let nok at finde ud af den uddannelsesmæssige baggrund hos en mulig ægteskabspartner. Det er knap så let at måle deres evner på anden dynamikken eller deres tilregnelighed. (En dynamik er driften eller tilskyndelsen til at eksistere inden for et af livets områder. Andendynamikken er bestræbelsen på at eksistere som fremtidig generation. Den indeholder to dele: sex og familie. Kapitlet ”Tilværelsens dynamikker” i denne bog dækker emnet om dynamikkerne).

Før i tiden prøvede man at fastslå tilregnelighed med blækklatter, firkantede klodser og tester med glaskugler for at se, om nogen ikke havde så mange at flytte rundt med. De resulterende tal måtte fortolkes personligt med en krystalkugle og derefter genfortolkes for at kunne anvendes.

I Scientologi findes der en test for tilregnelighed og sammenlignelig tilregnelighed, der er så enkel, at enhver kan bruge den. Hvad er personens ”kommunikationsforsinkelse”? ”Forsinkelse” betyder et interval mellem forskellige tildragelser. Når han bliver stillet et spørgsmål, hvor lang tid tager det ham så at svare? Når en bemærkning henvendes til ham, hvor lang tid tager det ham så at opfatte og svare? Den tid, der går, er det, der kaldes kommunikationsforsinkelsen. Et hurtigt svar vidner om et hurtigt sind og et tilregneligt sind, forudsat at svaret er meningsfyldt – noget der følger logisk. Det langsomme svar vidner om færre evner og mindre tilregnelighed. Ægtefæller med samme kommunikationsforsinkelse kommer godt ud af det med hinanden. Hvor den ene part er hurtig og den anden er langsom, vil situationen blive ulidelig for den hurtige og ulykkelig for den langsomme. Desuden vil Scientologi, når den anvendes, hurtigere blive aktiv i tilfældet med den hurtige partner, og således vil uligheden under auditering vokse ud over den andens evne til at hamle op med tingene.

Hvordan man auditerer et ægteskab – og bevarer det som et ægteskab – er et problem, som mange auditorer gerne vil kende svaret på. Det er ikke så vanskeligt et problem. Man tager simpelthen personen med den lange kommunikationsforsinkelse i holdet og auditerer først, fordi dette vil være den hårdere, længere case. Ved at sætte farten op på den langsomme, bliver ligelighed tilnærmet til partneren med den hurtige kommunikationsforsinkelse, og der vil ikke komme indsigelser. Hvis den hurtige bliver valgt til auditering, eller hvis de begge begynder på auditering samtidigt, vil forholdet ikke blive tilnærmet, men vil blive udvidet med et ægteskabsbrud til følge.

Reparationen af et ægteskab, som er ved at komme i vanskeligheder, kræver ikke altid, at ægtefællerne auditeres. Det er muligt, at en anden familiefaktor optræder på scenen. Dette er måske i skikkelse af en slægtning såsom svigermoren. Hvordan løser man den omstændighed? Dette er igen simpelt. Hvis der er ballade i familien, kan det være at svigermoren er skyld i, at nogen afskærer kommunikationskanaler eller afleder kommunikation. Den ene eller den anden af ægtefællerne er derved afskåret fra den kommunikationskanal, hvor han hører til. Han fornemmer dette og protesterer ihærdigt imod det.

Der er en anden måde, kommunikationen kan blive afskåret på, og den opstår, når der optræder jalousi. Det er den hyppigst forekommende, medvirkende årsag til skilsmisser. Jalousi opstår på grund af usikkerhed hos den jaloux person, og jalousien er måske grundløs, og måske ikke. Denne person er bange for skjulte kommunikationslinjer og vil gøre alt for at forsøge at afdække dem. Dette skaber hos den anden part en følelse af, at vedkommendes kommunikationslinjer bliver skåret over, men denne mener at have ret til åbne kommunikationslinjer, mens ægtefællen insisterer på, at der lukkes ned for mange af dem. De resulterende skænderier er voldsomme, hvilket fremgår af det faktum, at hvor der er jalousi i et fag, som f.eks. skuespillerfaget, vil forsikringsselskaber ikke udstede policer – selvmordsprocenten er for høj.

En person, der er jaloux, har noget galt med emnet kommunikation, og ved udvælgelse af, hvilken partner der skal auditeres først, bør auditoren vælge den jaloux person.

Brugen af Scientologi til forbedring i ægteskabet, kunne ikke dækkes i mange kapitler, men vi har her medtaget de grundlæggende tips til at opnå et succesfuldt ægteskab – kommuniker!

krænge over til en side uden mulighed for opretning; kæntre;

en tilstand af at være kåd, lidt fræk, ukontrolleret og følge sine impulser uden hæmninger.

en gruppe uregelmæssige mønstre med klatter af blæk på papir. Blækklattester bruges i psykologisk personlighedstestning ved at få personen til at beskrive, hvad hver af blækklatterne antyder eller ligner, og så analysere svarene som antaget ledetråd til hans personlighed.

en henvisning til de terninger (firkantede klodser) der bruges i psykologiske tester, hvor en person udfører visse krævede handlinger med klodserne (sædvanligvis farvede) for antageligt at teste hans mentale tilstand.

Scientologi er en praktisk religion, der behandler studiet af viden. Gennem anvendelse af dens teknologi kan man skabe ønskværdige ændringer i livsbetingelserne. Den blev udviklet i løbet af en tredjedel af et århundrede af L. Ron Hubbard. Udtrykket Scientologi er taget fra det latinske ord scio (at vide i ordets bredeste betydning) og det græske ord logos (studiet af). Scientologi er endvidere defineret som studiet af og håndteringen af ånden i forhold til sig selv, universer og andet liv.

en særlig slags personlig vejledning, der er enestående for Scientologi, og som hjælper en person til at se på sin egen tilværelse og forbedre sin evne til at konfrontere, hvad han er, og hvor han er. Auditering er en præcis, omhyggeligt kodificeret aktivitet med nøjagtige procedurer.