OPPGAVE >> 10. Les «Å tillate barn å arbeide».

Å TILLATE BARN Å ARBEIDE

Det tidligere, tilsynelatende humane programmet med å nekte barn å arbeide på noen måte, er den grunnleggende vanskeligheten med all ungdomskriminalitet.

Det var utvilsomt en gang et faktum at barnearbeid ble misbrukt, at barn måtte jobbe for hardt, at veksten deres ble hemmet og at de generelt ble utnyttet. Det er svært tvilsomt om den beryktede hr. Marx noen gang så unge gutter bli slept vekk fra maskiner, døde av arbeid, og kastet på søppelhauger i Amerika.

Der det foregikk et misbruk av dette, ble det et offentlig ramaskrik mot det, og det ble vedtatt lover for å stoppe barna fra å arbeide. Denne lovgivningen, som var full av all verdens gode hensikter, er imidlertid direkte ansvarlig for ungdomskriminaliteten.

Det å forby barn å arbeide, og særlig det å forby tenåringer å klare seg selv i livet og tjene sine egne penger, skaper et så stort familieproblem at det nesten blir umulig å oppfostre en familie. Det skaper også spesielt en sinnstilstand hos tenåringen om at verden ikke vil ha ham, og at han allerede har tapt spillet før han har begynt på det. Når han så står overfor noe slikt som alminnelig verneplikt, slik at han ikke tør å innlede en karriere, blir han selvfølgelig skjøvet ned dypt under apati med hensyn til emnet arbeid, og når han langt om lenge står overfor nødvendigheten av å klare seg selv her i verden, går han opp til apati og gjør ikke noe med det i det hele tatt.

Dette blir sterkt underbygd av det faktum at våre største borgere vanligvis arbeidet fra de var svært unge. I den angloamerikanske sivilisasjonen ble de høyeste prestasjonsnivåene nådd av bondegutter som fra tolvårsalderen hadde sine egne plikter og en klar plass i verden.

Barn er for det meste svært villige til å arbeide. En to-, tre- eller fireåring finner man stort sett i hælene på sin far eller mor mens de prøver å hjelpe til med enten verktøy eller støveklut. Og den vennlige moren eller faren som virkelig er glad i barna, reagerer på den fornuftige og før i tiden normale måten, ved å være tålmodig nok til faktisk å la barnet hjelpe til. Et barn som får lov til dette, utvikler så ideen om at dets tilstedeværelse og aktivitet er ønsket, og det begynner ganske rolig på en løpebane med bedrifter.

Barnet som blir tvunget eller skjøvet inn i en karriere, men som ikke får lov å hjelpe til i disse første årene, blir overbevist om at det ikke er ønsket, at verden ikke har noe med det å gjøre. Senere vil vedkommende komme i svært tydelige vanskeligheter når det gjelder arbeid. I vårt moderne samfunn blir imidlertid barnet på tre eller fire som ønsker å arbeide, avskrekket og faktisk holdt tilbake fra å arbeide, og etter at det har måttet være uvirksomt til det er sju, åtte eller ni, blir det plutselig pålagt bestemte plikter hjemme.

Dette barnet er allerede lært opp til at det ikke må arbeide, og derfor er ideen om arbeid et område hvor det «vet at det ikke hører hjemme», og derfor føler det seg alltid utilpass når det utfører forskjellige aktiviteter.

Senere i tenårene blir han aktivt holdt tilbake fra å skaffe seg den type jobb som ville la ham kjøpe de klærne og de gavene til vennene sine som han føler er krevd av ham, og derfor begynner han å føle at han ikke er en del av samfunnet. Siden han ikke er en del av samfunnet, er han mot samfunnet og ønsker ikke å gjøre noe annet enn destruktive handlinger.

stoppet, satt ned farten på, hindret eller stoppet (sagt om vekst eller utvikling).

kjent for å ha en dårlig karakter eller å gjøre skadelige ting.

Karl Marx (1818–1883), tysk politisk filosof hvis verker dannet grunnlaget for det 20. århundrets kommunisme og som så på samfunnet som en konflikt mellom kapitalistene (fabrikkeierne) og arbeiderne. Marx og hans med-kommunister beskyldte kapitalistene for elendige arbeidsbetingelser, slik som dårlig betaling av arbeiderne, lange arbeidsdager under usunne og farlige forhold og for skadelig barnearbeide.

et system der alle kvalifiserte borgere i et land er pålagt å tjenestegjøre som militært personell i en av forsvarsgrenene for en bestemt tidsperiode. alminnelig i denne betydningen betyr angår, vedrører eller involverer alle.