ΠΩΣ ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΜΑΧΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ