ΕΡΓΑΣΙΑ >> 1. Διαβάστε: «Δημόσιες σχέσεις».

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Όταν κανείς συναλλάσσεται με άλλους για να κερδίσει τη συμφωνία τους, τη συνεργασία τους ή την υποστήριξή τους για κάτι, εισέρχεται στο πεδίο των δημοσίων σχέσεων.

Ο ορισμός των δημοσίων σχέσεων είναι: «ΚΑΛΑ ΕΡΓΑ, ΚΑΛΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΑ».

Όσο αποτελεσματικό κι αν είναι ένα πρόγραμμα...
...μπορεί να μην έχει επιτυχία αν κάποιος δεν μπορεί να επιτύχει συνεργασία και ευρεία συμφωνία σχετικά με αυτό.
Χρησιμοποιώντας όμως την τεχνολογία των δημοσίων σχέσεων...
...μπορεί κανείς να επιτύχει τις επιδιώξεις και τους στόχους του πολύ πιο γρήγορα.

Το να κάνεις καλά έργα δεν είναι αρκετό, πρέπει πραγματικά να τα διαφημίζεις για να κερδίσεις συνεργασία ή συμφωνίες.

Οι δημόσιες σχέσεις είναι, στην ουσία, το να αγγίζεις τους ανθρώπους με κάποια ιδέα και να κερδίζεις τη συμφωνία τους. Επομένως, η επιτυχία κάποιου στις συναλλαγές του με τους άλλους είναι αποτελεσματική στο βαθμό που μπορεί να τους αγγίξει με την ιδέα που σκοπεύει να έχουν εκείνοι γι’ αυτόν.

Οι δημόσιες σχέσεις είναι ένα απαραίτητο εργαλείο που βοηθάει κάποιον να μεταφέρει στους άλλους τις ιδέες του, και όποιος επιδίδεται στην καλυτέρευση αυτού του κόσμου θα μπορούσε να επωφεληθεί πολύ από τη χρήση τους.

Άσχετα από το τι κάνεις –από το να κάνεις διάφορες ενέργειες για να βελτιώσεις την εκπαίδευση σε μια περιοχή μέχρι να βοηθάς ανθρώπους να ξεφύγουν από τα ναρκωτικά–, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία των δημοσίων σχέσεων μπορείς, με το σωστό μήνυμα, να πλησιάσεις τους άλλους και να κερδίσεις τη συμφωνία τους σ’ αυτό. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για την αποδοχή των ενεργειών που θέλεις να κάνεις.

Οι δημόσιες σχέσεις δεν είναι καινούριο θέμα. Υπήρχαν επίσημα στους ρωμαϊκούς χρόνους, όταν χρησιμοποιούνταν στις εκλογές των συγκλητικών. Ακόμη και τότε, γράφονταν προεκλογικά συνθήματα στους τοίχους του Κολοσσαίου για να τα δουν οι άνθρωποι.

Διαμέσου των αιώνων οι δημόσιες σχέσεις έχουν παραμείνει ένα μερικώς μόνο αναπτυγμένο θέμα· η ανάπτυξή τους έχει καταπιεστεί από τους κακοπροαίρετους που ενδιαφέρονταν μόνο να τις χρησιμοποιούν για να εξυπηρετούν τα ιδιοτελή κίνητρά τους.

Μόνο με τον ερχομό της Σαηεντολογίας, με τις ανακαλύψεις της για την επικοινωνία και την αληθινή φύση του ανθρώπου έγιναν πραγματικά οι δημόσιες σχέσεις ένα ολοκληρωμένο θέμα προς όφελος της κοινωνίας και του ατόμου.

Οι δημόσιες σχέσεις είναι μια τεχνολογία. Έχουν τους δικούς τους νόμους.

Για ν’ αρχίσεις να μαθαίνεις τις τεχνικές των Δημοσίων Σχέσεων, πρέπει πρώτα να κατανοήσεις τους βασικούς παράγοντες ή συστατικά τα οποία συνιστούν αυτό το θέμα.

οι μέθοδοι εφαρμογής μιας τέχνης ή μιας επιστήμης, σε αντιδιαστολή με την απλή γνώση αυτής της επιστήμης ή τέχνης. Στη Σαηεντολογία, ο όρος τεχνολογία αναφέρεται στις μεθόδους εφαρμογής των αρχών της Σαηεντολογίας για την βελτίωση των λειτουργιών της διάνοιας και την αποκατάσταση των δυνατοτήτων του πνεύματος, όπως αυτές αναπτύχθηκαν από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ.